Knowledge

Annulering van een cursus vanwege coronamaatregelen: hoe zit dat juridisch?

Annulering van een cursus vanwege coronamaatregelen: hoe zit dat juridisch?

Knowledge

Ben je organisator van een cursus, training of workshop, dan heeft samenkomstverbod in deze coronatijd waarschijnlijk gevolgen voor jouw bedrijf. Deelnemers annuleren vaker hun aanmelding, en ook de eventuele verhuurder van jouw trainingslocatie is aan de coronamaatregelen gebonden. Bij zowel deelnemers als organisatoren rijzen vragen over annulering.

Hoewel elk geval op zichzelf staat en een antwoord vaak samenhangt met jouw concrete situatie, zijn er wel enkele algemene antwoorden te geven.

Ik ben organisator: mag ik cursus blijven geven?

De overheidsmaatregelen zijn per regio uitgewerkt in de Noodverordening Covid-19. Het is daarom allereerst van belang om de regels voor je eigen regio te bestuderen. In veel gevallen lees je dat je bedrijf open kan blijven mits je bepaalde voorzorgs- en hygiënemaatregelen treft, waaronder de 1,5 meter afstand.

Tussentijdse opzegging van een al lopende (jaar)training?

Een training van meerdere bijeenkomsten is juridisch te beschouwen als een “cursusovereenkomst” en die mag op ieder moment opgezegd worden, zelfs als de organisator in zijn algemene voorwaarden heeft staan dat tussentijdse opzegging niet mag of geld kost: zo’n beding is dan nietig. Bij tussentijdse opzegging van een cursus heeft de organisator wel recht op een redelijke loon-/onkostenvergoeding, wat in de praktijk de ‘annuleringsvergoeding’ wordt genoemd. Hoe meer cursusbijeenkomsten een deelnemer op het moment van opzegging heeft gevolgd, hoe meer de deelnemer moet betalen. Daar is geen vaste regel voor. De annuleringsvergoeding moet redelijk zijn.

Geldt deze annuleringsregeling ook voor eenmalige workshops?

Workshops of trainingen die één dag(deel) duren, zijn geen “reeks van bijeenkomsten” en vallen daardoor niet onder de definitie van een cursusovereenkomst. Zo’n workshop of training is wel (ook) een “overeenkomst van opdracht”. Het gaat immers om dienstverlening. En een overeenkomst van opdracht mag op basis van de wet ook op ieder moment opgezegd worden. Wordt een workshop geannuleerd, dan heeft de organisator recht op een redelijke vergoeding voor loon- en onkosten. Voor het overige moet het inschrijfgeld worden terugbetaald. Zijn er algemene voorwaarden van toepassing tussen organisator en deelnemer, kijk dan naar de annuleringsregeling. Is de annuleringsvergoeding naar jouw mening niet redelijk, dan kan dat beding nietig zijn. Daarover kan dus gediscussieerd worden.

Advies bij annuleringsvergoeding

Heb je vragen over het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op. Onze juristen helpen je graag. We zijn bereikbaar op 0318 – 860 323 of via de mail: info@jurato.nl