Knowledge

Ben je als bestuurder van een B.V. in privé aansprakelijk voor betaling van de transitievergoeding?

Ben je als bestuurder van een B.V. in privé aansprakelijk voor betaling van de transitievergoeding?

Knowledge

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 21 augustus jl. gebogen over de vraag of twee bestuurders van een B.V. in privé aansprakelijk zijn voor betaling van de transitievergoeding aan een werknemer. Een interessante uitspraak die we graag met u delen.

Onvoldoende inspanning werkgever

Een werknemer was sinds 1989 in dienst bij (de rechtsvoorganger) van de B.V. als tekenaar. De werknemer meldt zich in 2014 ziek vanwege een geschil op de werkvloer. De bedrijfsarts stelt voor dat de werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan, maar de werkgever legt het advies naast zich neer.

De werkgever vraagt vervolgens bij het UWV een ontslagvergunning aan voor de werknemer wegens bedrijfseconomische redenen. Deze ontslagvergunning wordt verleend en de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op.

Ontbinden arbeidsovereenkomst

De werknemer heeft vervolgens de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, veroorzaakt door de werkgever. Dit was nog onder het ‘oude’ arbeidsrecht. De kantonrechter heeft het verzoek toegewezen en de werkgever veroordeeld tot betaling van € 115.000,00 ontbindingsvergoeding. De werkgever werd door de kantonrechter op de vingers getikt omdat ze het advies van de bedrijfsarts heeft genegeerd. De kantonrechter oordeelt dat de B.V. als werkgever in ernstige mate haar re-integratieverplichtingen heeft geschonden vanwege de opstelling en handelswijze van haar bestuurders.

De B.V. kan het toegewezen bedrag van € 115.000,00 niet betalen. De werknemer zegt dat de B.V., via haar bestuurders, doelbewust heeft gezorgd dat er onvoldoende middelen waren om het bedrag aan de werknemer te betalen niet betaald kon worden. De rechtbank is hier niet van overtuigd en wijst de vordering af. De werknemer gaat in hoger beroep bij het gerechtshof.

Oordeel gerechtshof

Bij het gerechtshof stelt de werknemer dat de bestuurders van werkgever persoonlijk ernstig te verwijten is dat er een onwerkbare situatie ontstond waardoor er geen andere oplossing was dan het einde van het dienstverband. Zodoende vordert de werknemer € 115.000,00 voor schadevergoeding.

Het gerechtshof oordeelt dat een vennootschap noodzakelijkerwijs natuurlijke personen zoals bestuurders moet inschakelen om (rechts)handelingen te verrichten. Deze personen zijn in beginsel niet jegens derden aansprakelijk. Dit is alleen anders wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. In het algemeen handelt een bestuurder jegens een schuldeiser onrechtmatig als hem, gelet op de verplichting tot behoorlijke taakuitoefening, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Volgens het gerechtshof heeft de werknemer dit niet voldoende aangetoond en heeft de vordering van de werknemer afgewezen. Kortom: in dit geval zijn de bestuurders niet privé aansprakelijk.

Heeft u vragen over het arbeidsrecht of de aansprakelijkheden van bestuurders? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.