Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (13): corona-ontslag: speciale ontslagregels?

Juridische aspecten coronavirus (13): corona-ontslag: speciale ontslagregels?

Knowledge

Veel reorganisaties verwacht

Meerdere nieuwsberichten hebben het al aangekondigd: steeds meer bedrijven hebben te kampen met omzetdaling en daardoor werkvermindering. De financiële gevolgen zijn zuur en noodzaken ondernemers tot reorganisatie en bezuiniging.

Gelden er bijzondere regels?

Onze bedrijfsjuristen bewegen mee met wat er bij onze klanten speelt. In deze periode is dat een toename van onze arbeidsrechtpraktijk. Onze bedrijfsjuristen adviseren, maar procederen ook bij de rechtbank of het UWV.  Veel klanten vragen ons of er in deze overmachtsituatie van de Coronacrisis uitzonderingen zijn op het gewone ontslagrecht. Helaas is dat niet het geval. Er zijn geen speciale “corona-ontslagregels”. Werknemers hebben ‘gewoon’ recht op de wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding), ook als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert.

Ondernemers hebben begrijpelijkerwijs soms nog de oude regeling in gedachten, dat een lagere ontslagvergoeding geldt voor kleine bedrijven. Die regel is echter vervallen.

Geen ontslagboete meer

Als de huidige NOW regeling voor loonkostensubsidie afloopt op 31 mei a.s., worden er meer ontslagen verwacht. De reden daarvoor is dat werkgever onder de NOW regeling loonsubsidie kunnen krijgen én gedurende die subsidieperiode ook werknemers mogen ontslaan middels aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV. De boete die daarop stond in de afgelopen drie maanden, vervalt nu, dus ontslag wordt fors goedkoper. De regering heeft door de verwachte lange duur van deze crisis meer ruimte aan bedrijven geboden om in te spelen op de noodzakelijke liquiditeitsproblemen.

Hulp nodig van een jurist?

Jurato staat je graag met raad & daad bij in deze lastige tijd, of je nu werkgever of werknemer bent. Wees welkom als je vragen hebt of hulp wilt bij reorganisaties en ontslag.