Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (5): eigen aangifte faillissement?

Juridische aspecten coronavirus (5): eigen aangifte faillissement?

Knowledge

In diverse sectoren is de vrees dat het coronavirus zal leiden tot faillissementen. Denk hierbij vooral aan de bedrijven uit de sectoren die verplicht worden hun deuren te sluiten. De omzet die verloren gaat is niet meer in te halen. De vraag is of de maatregelen van de overheid, zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, voldoende steun bieden om dergelijke bedrijven overeind te houden. In dit artikel gaan we kort in op een aantal belangrijke aspecten van de eigen faillissementsaanvraag van een besloten vennootschap (BV).

Bestuurder

Als een BV in financieel zwaar weer komt te verkeren als gevolg van het coronavirus, dan kan van een bestuurder worden verwacht dat hij zelf het faillissement van de vennootschap aanvraagt. Dit blijft echter altijd een lastig dilemma, want een bestuurder mag niet té vroeg maar ook niet té laat het eigen faillissement aanvragen. De hoofdregel luidt kort gezegd: als aannemelijk is dat BV (uiteindelijk) haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen, dan moet de bestuurder het faillissement aanvragen. Hij mag de BV niet onnodig overeind houden als deze niet meer levensvatbaar is. Dus ook niet als de oorzaak hiervan is gelegen in de gevolgen van het coronavirus.

Toestemming aandeelhouders

De bestuurder moet zich realiseren dat voor de aanvraag van het faillissement een besluit van de aandeelhouder(s) is vereist. Zonder een geldig aandeelhoudersbesluit, is de weg van de eigen aangifte geblokkeerd. Eventueel kan de bestuurder dan via een omweg alsnog actie ondernemen door middel van het aanvragen van surseance (uitstel) van betaling bij de rechtbank. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Melding betalingsonmacht

Een belangrijke handeling die de bestuurder moet verrichten voordat hij het faillissement aanvraagt, is het melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Dit moet hij binnen twee weken uitvoeren, nadat de belasting- of premieschuld behoort te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid bestuurder

Bij een faillissement zal altijd worden gekeken naar de rol die de bestuurder heeft gehad bij de BV. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van de maatregelen die hij heeft genomen (of juist niet heeft genomen) vanwege het coronavirus. De bestuurder loopt daarbij het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het boedeltekort. Redenen van een aansprakelijkstelling kunnen zijn:

  • het voeren van wanbeleid
  • het niet voeren van een deugdelijke administratie
  • het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen
  • het aangaan van overeenkomsten terwijl hij weet dat deze niet door de BV kunnen worden nagekomen
  • het leeghalen van de BV en het overdragen van activa voor het faillissement
  • het niet tijdig melden van betalingsonmacht

Advies of sparren?

Is de levensvatbaarheid van jouw bedrijf in het geding? Heb je hierover advies nodig of wil je sparren over het doen van eigen aangifte? Neem gerust contact met ons op. Eerstelijns vragen over dit onderwerp beantwoorden wij vrijblijvend. Op onze pagina over insolventierecht (lees: faillissementsrecht) staat beschreven wat wij kunnen beteken.