Knowledge

Espresso wordt koffie verkeerd; weet wat je ondertekent!

Espresso wordt koffie verkeerd; weet wat je ondertekent!

Knowledge

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 1 februari jl. een uitspraak gedaan in een geschil tussen een koffiebrander en een restaurateur over de uitleg van een onderhoudscontract.

De overeenkomst

Een koffiebrander heeft een espressoapparaat beschikbaar gesteld aan een restaurant in ruil voor onder andere een minimum afname van koffie van 300 kilo per jaar. Neemt de restaurateur minder koffie af, dan moet hij een vergoeding betalen voor de kosten van de in gebruik genomen machine. Beide partijen spreken daarnaast af dat de koffiebrander maximaal tweemaal per jaar onderhoud pleegt aan het apparaat.

Klant betaalt niet

In de vier jaren die volgen, neemt de restaurateur niet de afgesproken hoeveelheid koffie af bij de koffiebrander. Hij koopt maar 281 kilo in plaats van de afgesproken 1.200 kilo. De koffiebrander brengt daarom de afgenomen kilo’s koffie plus een vergoeding in rekening voor de kosten van het apparaat. In totaal bedraagt dit bijna € 14.000,00. Op een gegeven moment betaalt de restaurateur de rekeningen niet meer. Hierop stapt de koffiebrander naar de rechter.

Juridisch conflict

De restaurateur meent dat de koffiebrander niet de afgesproken aantal malen onderhoud pleegde aan het apparaat. Ook zou de koffiebrander geen koffie meer willen leveren aan de restaurateur. Hierdoor was het voor hem simpelweg niet mogelijk om de afgesproken kilo’s af te nemen. De koffiebrander is het daar niet mee eens en stelt dat hij niet verplicht is om tweemaal per jaar onderhoud te plegen. Daarnaast kon de restaurateur wel koffie afnemen, maar moest hij deze direct contant betalen met het oog op de openstaande rekeningen.

Rechterlijke uitspraak

De rechter oordeelt dat het standpunt van de restaurateur berust op een verkeerde lezing van het contract. De koffiebrander was inderdaad niet verplicht tweemaal per jaar preventief onderhoud te verrichten omdat er in het contract stond: maximaal twee keer per jaar. Zeker nu de koffiebrander heeft aangegeven dat het een relatief nieuw apparaat is en regelmatig onderhoud nog niet nodig is.

Het verweer van de restaurateur over de (on)mogelijkheid om koffie te kopen bij de koffiebrander wordt dan ook van tafel geveegd. De rechter wijst de vorderingen van de koffiebrander dan ook toe. De restaurateur wordt veroordeeld in betaling van de openstaande facturen. Dit bedraagt bijna € 14.000,00 plus ruim € 2.000,00 aan proceskosten.

Juridisch adviseur in contractenrecht

Het is van groot belang dat u goed inzicht heeft in de rechten en plichten bij het sluiten van een overeenkomst. Laat u dus voorafgaand aan het ondertekenen goed inlichten door een juridisch adviseur. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Heeft u vragen over een contract? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.