Knowledge

Het belang van een agentuurovereenkomst

Het belang van een agentuurovereenkomst

Knowledge

Een agentuurovereenkomst komt tot stand tussen een principaal (opdrachtgever) en een agent. Een principaal stelt een agent aan om namens hem/haar op te treden. In de zakelijke wereld spelen agenten een cruciale rol bij het vertegenwoordigen en vermarkten van producten en/of diensten namens een principaal. Het is daarbij belangrijk dat de belangen van zowel de principaal als de agent worden beschermd. Dit kan door duidelijke afspraken te maken in een agentuurovereenkomst. In deze blog gaan we dieper in op het belang van een agentuurovereenkomst.

Afspraken

Een agentuurovereenkomst legt de specifieke taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden van zowel de principaal als de agent vast. De agentuurovereenkomst vormt dan ook de juridische basis van de samenwerking tussen beide partijen. In een agentuurovereenkomst worden bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over:

Vertegenwoordiging

Een agentuurovereenkomst machtigt de agent om namens de principaal op te treden. Dit brengt met zich mee dat de agent de principaal juridisch kan binden aan overeenkomsten die namens de principaal worden gesloten. De agent is geen partij bij die overeenkomsten en draagt dus ook geen (financiële) risico’s. Om ervoor te zorgen dat de principaal controle houdt over de inhoud van de overeenkomsten die de agent namens de principaal aangaat, worden de grenzen en bevoegdheden van de agent in de agentuurovereenkomst gespecificeerd. 

Provisie

Voor de diensten die de agent biedt, ontvangt de agent een vergoeding. Dit betreft veelal een provisie waarbij de agent een percentage van de verkoopopbrengst ontvangt. Door de gemaakt afspraken in de agentuurovereenkomst vast te leggen, wordt voorkomen dat discussie ontstaat over bijvoorbeeld de hoogte van de vergoeding.

Einde agentuurovereenkomst

Bij het einde van de agentuurovereenkomst heeft een agent volgens de huidige wetgeving recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwill), mits de agent nieuwe klanten heeft aangebracht of transacties van bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid wat de principaal aanzienlijk voordeel oplevert. Deze klantenvergoeding bedraagt hooguit de beloning van één jaar. Dit recht op een klantenvergoeding kan niet uitgesloten worden van de agentuurovereenkomst.

Advies over jouw situatie

Ben je van plan om samen te werken met een agent of principaal, dan adviseren wij een agentuurovereenkomst op te stellen waarin de gemaakte afspraken juridisch juist worden vastgelegd. Onze bedrijfsjuristen van Team Ondernemen helpen je hier graag bij, je kunt ons bereiken via 0318 – 860 323 of via e-mail naar info@jurato.nl. Jurato Bedrijfsjuristen is ook te bereiken via het contactformulier op de website.