Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (12): het steunakkoord: ‘samen door de pijn’

Juridische aspecten coronavirus (12): het steunakkoord: ‘samen door de pijn’

Knowledge

Eerder schreven wij over de gevolgen van de coronamaatregelen voor een (ver)huurder. In deze blog wordt hier nader op ingegaan en wordt het ‘steunakkoord’ besproken. Dit is opgesteld door vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit steunakkoord biedt de mogelijkheid tot huuropschorting.

Gebrek en onvoorziene omstandigheden

Zoals we eerder schreven, kan een huurovereenkomst op grond van een gebrek of onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd of (deels) ontbonden door de rechter. Hierbij moet rekening gehouden worden met het (ondernemers)risico van de huurder, maar gelet op de impact van de coronacrisis sluiten wij niet uit dat de (verplichte) sluiting gezien kan worden als een onvoorziene omstandigheid. De rechtspraak zal uitwijzen of de coronacrisis een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheid zal opleveren. Voor nu is het afwachten wat de rechter hierin zal gaan beslissen.

Ook werd besproken dat retail- en vastgoedorganisaties een dringende oproep hebben gedaan aan huurders en verhuurders om in overleg te treden over tijdelijke oplossingen. Ter ondersteuning is hiervoor tussen de brancheverenigingen een steunakkoord tot stand gekomen. Het doel van dit akkoord is om huurders tijdelijke verlichting te geven en onnodige faillissementen te voorkomen.

Het steunakkoord

Het steunakkoord is bedoeld voor retailondernemers die een omzetdaling hebben door de coronacrisis van minimaal 25% in de maanden april, mei en juni 2020. Hierbij wordt de huur met een periode van 3 maanden opgeschort, vanaf april 2020. De hoogte van de huuropschorting kan van 50% tot 100% zijn. Hierbij wordt van de huurder verwacht dat hij volledige inzage geeft en transparant is met betrekking tot het omzetverlies. Let op, de huur wordt enkel opgeschort, niet kwijtgescholden. De huurder zal de opgeschorte huur over deze maanden alsnog moeten voldoen. Na de periode van 3 maanden, kunnen er vervolgafspraken door de partijen worden gemaakt.

Bij het steunakkoord worden er naast de huuropschorting, ook andere afspraken gemaakt. De verhuurder zal niet overgaan op uitzetting van de huurder en zal geen aanspraak maken op bank- en/of concerngaranties als zij zich aan het steunakkoord verbinden en naleven, onder de voorwaarde dat dit niet noodzakelijk is om de belangen te beschermen. Daarnaast zal de huurder af zien van eenzijdige betalingsregelingen en zich houden aan de huurbetalingen voor zover mogelijk. Kort gezegd worden er over en weer solidariteitsafspraken gemaakt om tijdens én na de crisis vooruit te kunnen: ‘samen door de pijn’. Een verhuurder is er immers niet bij gebaat dat een huurder faillissement moet aanvragen.

Een dergelijk steunakkoord is niet bindend, maar biedt een kapstok voor het maken van afspraken. De verdere inhoud zal dan ook maatwerk zijn. Het is van belang dat je als huurder en verhuurder duidelijke afspraken maakt, zodat een ieder weet waar hij aan toe is. Wij kunnen je hierbij helpen.

Advies nodig?

Heb je vragen over een steunakkoord of over je rechten en plichten als (ver)huurder in de coronacrisis? Wij hebben een coronaloket met verschillende blogs over de coronacrisis. Daarnaast kan je contact opnemen met onze bedrijfsjuristen via telefoonnummer 0318-860 323 of per e-mail info@jurato.nl.