Knowledge

Juridische APK voor uw onderneming? Doe onze Juridische Bedrijfsscan!

Juridische APK voor uw onderneming? Doe onze Juridische Bedrijfsscan!

Knowledge

Als ondernemer hebt u te maken met verschillende juridische risico’s. Hierbij moet u denken aan de aansprakelijkheidsrisico’s die gepaard gaan met de levering van producten of diensten, maar ook aan de risico’s die kleven aan de juridische structuur van uw onderneming. Met de Juridische Bedrijfsscan van Jurato worden deze risico’s inzichtelijk gemaakt waardoor ze kunnen worden beperkt of voorkomen.

Aansprakelijk

Een eenvoudig voorbeeld is het inlenen van personeel. Hoe is dit contractueel geregeld? Gaat het om uitzendkrachten of detachering, of werkt u met ZZP-ers? Is de uitlener correct geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Wanneer dergelijke zaken niet goed zijn geregeld, kunt u aansprakelijk gesteld worden en loopt u als inlener het risico op boetes en naheffingsaanslagen van de Belastingdienst.

Risico’s

Het bovenstaande is slechts een enkel voorbeeld. Ook op het gebied van huisvesting, contractmanagement en financiële zaken, kunnen er diverse (aansprakelijkheids)risico’s spelen. Met de Juridische Bedrijfsscan brengen wij dergelijke juridische risico’s eenvoudig in kaart. Uiteraard met als doel om maatregelen te treffen om die risico’s te beperken of te voorkomen. Daarnaast kunnen de juridische zaken van uw onderneming op orde worden gebracht zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan.

Werkwijze

Onze werkwijze is daarbij als volgt. Allereerst nemen wij een persoonlijk interview waarin uw onderneming en bedrijfsprocessen worden besproken. In navolging op dit gesprek worden de documenten – zoals overeenkomsten, reglementen, statuten, uittreksels en polissen – opgevraagd die de juridische basis vormen van uw onderneming. Van het interview en de documenten wordt vervolgens een analyse gemaakt, welke wordt uitgewerkt in een rapportage. De rapportage bevat naast een beoordeling tevens praktische aanbevelingen ter beperking of het voorkomen van de risico’s.

Juridische APK

De Juridische Bedrijfsscan neemt een stukje stress weg waardoor u meer tijd heeft en u zich beter kunt focussen op het ondernemen zelf. Vergelijk de scan met de APK van een auto in het kader van verkeersveiligheid. Als er tijdens een APK mankementen of onderhoudspunten naar voren komen, dan kunnen deze gelijk verholpen worden.

Heeft u behoefte aan een juridische APK van uw onderneming of heeft u vragen over onze Juridische Bedrijfsscan, neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 0318 – 860 323.