Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (3): Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Juridische aspecten coronavirus (3): Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Knowledge

De regering heeft op 17 maart besloten om de regeling werktijdverkorting per direct te stoppen. Werkgevers die als gevolg van het Coronavirus minder werk hebben voor hun personeel, kunnen gebruik maken van de “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud”. Wij leggen je graag uit wat deze maatregel (NOW) inhoudt.

Wat is de NOW?

Het is een maatregel op basis waarvan het UWV werkgevers tegemoetkomt in de loonkosten. Het doel van deze maatregel is om ontslagen te voorkomen. De NOW staat los van de WW-rechten van de werknemer, waardoor de werknemer geen WW-rechten verbruikt.

Wanneer kom ik aanmerking voor de NOW ?

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet je als bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. je verwacht een minimale omzetdaling van 20% vanaf 1 maart 2020; en
  2. je mag de werknemer tijdens de tegemoetkoming in de loonkosten niet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen; en
  3. werknemers met een flexibel contract moeten gedurende de aanvraagperiode in dienst blijven; en
  4. je betaalt 100% van het loon aan de werknemer door.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming in de loonkosten zal, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van het loon zijn. Hoe wordt omgegaan met de berekening van de hoogte van de tegemoetkoming, wordt hieronder een tabel weergegeven:

Omzetverlies                                

Tegemoetkoming in de loonkosten

100%

90%

50%

45%

25%

22,5%

Gezien de verwachtte omvang van de aanvragen, zal het UWV in eerste instantie een voorschot van 80% van de loonkosten aan werkgevers voldoen. Als later blijkt dat je recht had op meer of minder dan 80% van de loonkosten, dan zal je het teveel ontvangen bedrag terug moeten betalen of zal je alsnog een aanvulling op de tegemoetkoming krijgen.

Duur tegemoetkoming

De tegemoetkoming kan in eerste instantie voor 3 maanden worden aangevraagd. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog eens 3 maanden. Aan de verlenging kunnen wel nadere voorwaarden worden gesteld.

Voor wie kan de tegemoetkoming worden aangevraagd?

De NOW kun je aanvragen voor al je werknemers, dus ook voor werknemers met een flexibel contract.

Moeten mijn werknemers blijven werken?

De NOW staat los van het recht op een WW-uitkering van de werknemer. Alle afspraken van de arbeidsovereenkomst blijven dan ook intact. Hierdoor is de werknemer in principe verplicht om de overeengekomen uren per week te werken. Als er simpelweg geen werk voor de werknemer is, dan kun je zelf besluiten om je werknemer(s) naar huis te sturen totdat er weer werk is.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag voor de NOW in te dienen. Omdat niet duidelijk is wanneer je de aanvraag wel kunt indienen, wordt de toekenning van tegemoetkoming niet afhankelijk gesteld van de aanvraagdatum. Alle omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Wat als ik al werktijdverkorting heb aangevraagd?

Er zijn in dit geval 3 situaties mogelijk, namelijk:

  1. Je hebt werktijdverkorting aangevraagd en een vergunning verkregen. De vergunning wordt dan volgens de oude regeling afgehandeld. Het is alleen niet mogelijk om verlenging aan te vragen. In plaats van verlenging kun je wel een aanvraag voor de NOW doen.
  2. Je hebt werktijdverkorting aangevraagd en deze is afgewezen. Je kunt dan nu een aanvraag voor de NOW doen.
  3. Je hebt werktijdverkorting aangevraagd en de aanvraag is nog niet afgehandeld. Je aanvraag wordt dan nu beschouwd als aanvraag voor de NOW en wordt ook volgens de nieuwe regeling beoordeeld. Je hoeft zelf dus geen actie te ondernemen.

Hulp of advies?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Bel of mail gerust. We kijken graag met je mee vanuit onze juridische invalshoek. Voor eerstelijns vragen kun je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht.