Knowledge

Noodpakket 2.0: een overzicht van de nieuwe voorwaarden en regelingen

Noodpakket 2.0: een overzicht van de nieuwe voorwaarden en regelingen

Knowledge

Ook de komende periode krijgen ondernemers financiële ondersteuning voor de impact van het coronavirus. In deze blog bespreken we de belangrijkste wijzigingen die het nieuwe Noodpakket 2.0 met zich meebrengt, waaronder aanpassingen op bestaande regelingen en de introductie van een nieuwe regeling.

De verlengde NOW-regeling

Vanaf 6 juli 2020 kan een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV over de maanden juni, juli en augustus. Op deze manier kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling kent dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

De verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. Deze regeling wordt verlengd met drie maanden tot eind augustus met aangepaste voorwaarden, ook wel Tozo 2 genoemd. De voorwaarden van Tozo 1 en Tozo 2 zijn grotendeels gelijk. Tozo 2 zal in tegenstelling tot Tozo 1 een partnerinkomenstoets bevatten. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Onder Tozo 2 zullen huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming. In Tozo 2 blijft het mogelijk voor zelfstandig ondernemers om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal € 10.157,-. Indien ondernemers al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, dan hebben zij nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Nieuwe regeling: tegemoetkoming vaste lasten MKB

Het kabinet komt met een pakket aan maatregelen ten behoeve van MKB-ondernemers die het hardst zijn geraakt als gevolg van corona. Hierbij valt te denken aan MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, podia en theaters. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) krijgen deze bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot 20.000 euro, voor de komende drie maanden. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via de RVO opengesteld.

Verlenging belastingmaatregelen

De Belastingdienst verlengt de periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes indien niet op tijd is betaald, hoeft niet te worden voldaan. Bij de eerste aanvraag krijgen ondernemers direct drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen, waarbij het van belang is dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft. Dit betekent dat de ondernemers die voor langer dan drie maanden uitstel aanvragen moeten verklaren dat zij geen dividenden en bonussen zullen uitkeren of eigen aandelen zullen inkopen.

Daarnaast zijn voor alle belastingmiddelen de belastingrente en de invorderingsrente tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, zijn ook verlengd tot 1 september 2020.

Hulp of advies?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Bel of mail gerust. We kijken graag met je mee vanuit onze juridische invalshoek. Voor eerstelijns vragen kun je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht.