Knowledge

Onbetaalde facturen? Een goede incassoprocedure kan u helpen!

Onbetaalde facturen? Een goede incassoprocedure kan u helpen!

Knowledge

Openstaande facturen, veel ondernemers krijgen er helaas mee te maken. Debiteuren zorgen doorgaans voor negatieve energie. Tijd die u kwijt bent aan het innen van openstaande facturen kunt u beter besteden aan andere werkzaamheden.

De incassoprocedure

Een incassoprocedure bestaat uit twee verschillende fases: een buitengerechtelijke fase en een gerechtelijke fase. Uiteraard proberen wij uw vordering in de buitengerechtelijke fase te innen. Soms is een gerechtelijke procedure echter noodzakelijk en uiteraard staan wij u ook dan bij.

Buitengerechtelijke fase
De buitengerechtelijke fase start met het toesturen van een ingebrekestelling naar de debiteur waarin ook de wettelijke incassokosten en rente worden aangezegd. Als de betaling vervolgens uitblijft, nemen wij contact op met de debiteur. In het telefoongesprek vragen wij om opheldering en proberen wij om tot oplossing te komen, zoals  een betalingsregeling te komen.

Indien betaling opnieuw uitblijft, wordt een tweede sommatiebrief naar de debiteur toegezonden. In deze brief wordt de debiteur de laatste mogelijkheid gegeven om de openstaande factuur te voldoen. Eveneens worden de wettelijke incassokosten en rente bij de debiteur in rekening gebracht.

Gerechtelijke fase
Als de debiteur de openstaande factuur ondanks de buitengerechtelijke stappen niet heeft voldaan, verrichten wij een verhaalsonderzoek. Een verhaalsonderzoek is een onderzoek naar de betalingsmogelijkheden van de betreffende partij. Daaropvolgend wordt een dagvaarding opgesteld en voor de rechtbank gebracht. De debiteur moet hierop reageren. Indien de debiteur niets laat horen, wordt de vordering normaal gesproken door de rechter toegewezen. Vervolgens kan direct worden overgegaan tot het incasseren van de openstaande factuur, bijvoorbeeld door beslaglegging.

Incassokosten en rente

Wanneer u een debiteur op een juiste wijze in gebreke stelt en de debiteur geen gevolg geeft aan deze ingebrekestelling, dan heeft u recht op een vergoeding van de wettelijke incassokosten en rente.

Advies bij onbetaalde facturen

Heeft u last van onbetaalde facturen of facturen die geregeld buiten de gestelde termijn worden betaald? Wij nemen de incassoprocedure graag voor u uit handen. Mocht u een vraag hebben over (het starten van) een incassoprocedure neem dan gerust contact met ons op.