Knowledge

Onderzoeksplicht bij handelskoop cruciaal

Onderzoeksplicht bij handelskoop cruciaal

Knowledge

Op 26 oktober 2016 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een geschil over (non)conformiteit van de levering van geïmporteerde druiven. De onderzoeksplicht bij handelskoop blijkt een wezenlijke verplichting te zijn voor de koper.

Handelsovereenkomst voor levering van druiven

Twee Nederlandse bedrijven sluiten met elkaar een handelskoopovereenkomst voor de levering van een geïmporteerde partij druiven. De levering zou geschieden onder ‘Ex Works’, dat wil zeggen ‘Af Fabriek’ (Incoterms 2010). De koper heeft op de dag voor aflevering de druiven steekproefsgewijs gecontroleerd en goedgekeurd in het pand van de verkoper in Nederland. Daarna zijn de druiven geleverd vanuit dit bedrijfspand. De koper levert de druiven vervolgens direct door aan een afnemer in Minsk, Wit-Rusland. Tien van de tweeëntwintig pallets worden door de afnemer van de koper geweigerd vanwege de slechte kwaliteit. De koper lijdt hierdoor schade.

Non-conforme druiven volgens koper

De koper spreekt de verkoper hierop aan, omdat deze non-conforme druiven zou hebben geleverd. Hiermee zou de verkoper tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. De verkoper verweert zich echter door te stellen dat de druiven op het moment van levering voldeden aan de handelskoopovereenkomst. Niet zonder reden waren ze goedgekeurd bij de steekproef. Dat de druiven verder niet juist waren verpakt – door afwezigheid van luchtgaten – als gevolg waarvan de schade is ontstaan, had de koper bij de controle moeten vaststellen en moeten melden aan de verkoper.

Overeenkomst conform Ex Works

De rechtbank oordeelt dat aangezien partijen ‘Ex Works’ zijn overeengekomen, hieruit voortvloeit dat het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgaat op het moment dat de goederen het bedrijfspand van de verkoper verlaten. Hierbij verwijst de rechtbank naar de toelichting op de Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce, ICC). Verder diende de koper bij aflevering de partij druiven te controleren of deze aan de handelskoopovereenkomst voldeed. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek (vgl. artikel 38 Weens Koopverdrag).

Onderzoeksplicht is cruciaal

Kortom, de rechter tilt zwaar aan de onderzoeksplicht die op de koper heeft bij een handelskoop. Hieruit valt te leren dat indien er op het moment van controle gebreken zichtbaar zijn, deze direct moeten worden gemeld aan de verkoper.

Advies in handelsrecht?

Indien u deze situatie herkent of meer wilt weten of uw rechten of plichten wanneer u handel drijft, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.