Knowledge

Oneens met uw WOZ-beschikking? Maak Bezwaar!

Oneens met uw WOZ-beschikking? Maak Bezwaar!

Knowledge

Ieder jaar ontvangt u een WOZ-beschikking ten behoeve van uw onroerende zaak. Indien u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking, dan kan het maken van WOZ-bezwaar uitkomst bieden.

Wat is de WOZ-waarde?

De gemeente bepaalt ieder jaar de WOZ-waarde van onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en gronden. WOZ is dan ook de afkorting van Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde van uw onroerende zaak, vindt u terug op de WOZ-beschikking welke u ieder jaar van de gemeente ontvangt.

De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare onroerende zaken die rond de peildatum zijn verkocht. De peildatum is ieder jaar 1 januari van het voorafgaande jaar.

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen, waardoor het voor u van belang is dat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak juist is. Bij een te hoge WOZ-waarde betaalt u immers een te hoog bedrag aan belastingen.

Oneens met de vastgestelde WOZ-waarde?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u het oneens bent met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Het is in dat geval van belang dat u een bezwaarschrift indient bij de gemeente. Middels het bezwaarschrift maakt u bezwaar tegen de WOZ-beschikking.

Bezwaarschrift schrijven

Allereerst dient u het bezwaarschrift tijdig in te dienen. Indien de gemeente het bezwaarschrift namelijk niet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking heeft ontvangen, dan hoeft de gemeente uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat de inhoud van uw bezwaarschrift juist is zodat uw bezwaarschrift leidt tot een verlaging van de WOZ-waarde. Een aantal factoren spelen een belangrijke rol. Zo is het allereerst van belang dat u het taxatieverslag van uw onroerende zaak opvraagt bij de gemeente. Daarin staat namelijk informatie over de onderbouwing van de hoogte van de WOZ-waarde.

Daarnaast dient u aan te tonen dat uw onroerende zaak verschilt van de huizen waarmee uw onroerende zaak is vergeleken. Onderwerpen als de staat van onderhoud, het type woning, de grootte van de tuin en het aantal kamers kunnen hierbij een rol spelen.

Juridisch advies

Het is bij het opstellen van een bezwaarschrift van belang om juridisch advies in te winnen. Als de gemeente positief op het bezwaarschrift beslist, zult u minder belasting hoeven te betalen en wordt een gerechtelijke procedure voorkomen. Jurato heeft ervaring bij het optellen van bezwaarschriften en kan u hierbij helpen. Mocht u het oneens zijn met een WOZ-beschikking dan kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.