Knowledge

Onjuiste kilometerstand? Beroep op dwaling!

Onjuiste kilometerstand? Beroep op dwaling!

Knowledge

Begin deze maand publiceerde de Rechtbank Limburg een uitspraak over een beroep op dwaling wegens een onjuiste kilometerstand.

Autobedrijf

Een autobedrijf dat zich bezighoudt met de in- en verkoop van personenauto’s heeft op 23 maart 2016 een Mercedes-Benz verkocht aan koper. Tijdens de koop van de Mercedes-Benz stond op de kilometerteller van de auto een kilometerstand van tussen de 315.000 en 320.000 kilometers vermeld.

Onjuiste kilometerstand

Ten tijde van de koop van de betreffende Mercedes-Benz bleek uit het rapport van de Rijksdienst voor Wegverkeer (hierna: RDW) dat de Mercedes-Benz op 3 september 2010 al een kilometerstand van 338.766 kilometer had. Het autobedrijf wist dus dat er twijfels bestonden over de betrouwbaarheid van het aantal kilometers dat ten tijde van de koop op de kilometerteller stond vermeld. De koper beriep zich op dwaling en gaf aan dat hij de Mercedes-Benz niet onder dezelfde voorwaarden had gekocht indien hij bekend was geweest met de juist kilometerstand.

Mededelingsplicht

Het autobedrijf gaf aan dat het rapport van RDW onder de ruitenwissers van de Mercedes-Benz lag en dat de koper dus wel degelijk zelf kennis had kunnen nemen van de kilometerstand zoals deze in het rapport stond vermeld. De kantonrechter oordeelde echter dat gelet op het feit dat het autobedrijf als professionele partij kan worden aangemerkt, op het autobedrijf een mededelingsplicht rust jegens de koper. Het autobedrijf voldoet niet aan voornoemde mededelingsplicht wegens het enkele feit dat het rapport van RDW onder de ruitenwissers van de Mercedes-Benz zou hebben gelegen. De koper van de Mercedes-Benz is onvoldoende ingelicht waardoor het autobedrijf de op hem rustende mededelingsplicht jegens de koper heeft geschonden. Het autobedrijf diende de koopprijs en de aantoonbare schade aan de koper te voldoen.

Conclusie

Deze uitspraak leert ons dat op een professionele partij een zware mededelingsplicht rust. Indien u zaken c.q. producten verkoopt, is het van belang dat u de klant altijd volledig informeert over de kenmerken van een zaak c.q. product om te voorkomen dat de klant de koopovereenkomst op grond van dwaling kan vernietigen en u de verkoopprijs moet terugbetalen.