Knowledge

Ontslag op staande voet bij herhaald te laat komen

Ontslag op staande voet bij herhaald te laat komen

Knowledge

Onlangs oordeelde de kantonrechter dat een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen door herhaald te laat te komen.

Bedrijfsreglement

Een werknemer is sinds 2008 in dienst als verkoopmedewerker bij een supermarkt. Naast een cao, geldt er binnen de onderneming een bedrijfsreglement. Hierin staat dat werknemers verplicht zijn correct in- en uit te klokken en niet zonder toestemming de werkplek mogen verlaten.

Hardleerse werknemer

De werknemer wordt er in november 2016 formeel op gewezen dat hij structureel de bedrijfsregels niet naleeft door niet correct in- en uit te klokken. De werknemer blijkt hardleers want hij trekt zich niets aan van het verzoek om de regels na te leven. De werknemer blijft regelmatig te laat komen, werk te weigeren en lapt de regels omtrent het uitklokken aan zijn laars. Dit ondanks diverse schriftelijke waarschuwingen die volgen.

Ontslag op staande voet

In de derde officiële waarschuwing vermeldt de werkgever dat dit de allerlaatste waarschuwing betreft en dat bij een volgende overtreding van de bedrijfsregels, de werkgever zal overgaan tot passende maatregelen. Op 6 mei 2017 klokt de werknemer – voor de zoveelste keer – bewust te laat uit en op 7 mei 2017 neemt de werknemer zonder toestemming pauze. De werkgever is het meer dan beu en schorst de werknemer. Op 16 mei – na verder intern onderzoek – ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet.

Verzoekschrift

De werknemer dient een verzoek tot vernietiging van het ontslag in bij de kantonrechter en tot doorbetaling van het loon. Er zou volgens hem geen dringende reden zijn en het ontslag is volgens de werknemer niet onverwijld gegeven. De rechter wijst het verzoek van de werknemer echter af, omdat uit het dossier het tegendeel blijkt. De werknemer is bovendien herhaaldelijk (en schriftelijk) op zijn gedrag aangesproken. Dat de werkgever enige dagen de tijd nam om de zaak goed te onderzoeken doet er niet aan af dat het ontslag onverwijld is gegeven.

Advies over ontslag

Uit de uitspraak blijkt dat het hebben van een goed onderbouwd en volledig dossier cruciaal is bij ontslagkwesties. Een ontslag op staande voet kan dan ook niet zomaar worden gegeven. Hebt u behoefte aan advies over dit onderwerp of hebt u te maken met een soortgelijke kwestie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.