Knowledge

Oud vennoot heeft recht op toegang administratie vof

Oud vennoot heeft recht op toegang administratie vof

Knowledge

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam stond de vraag centraal of een uitgetreden vennoot, na ontbinding van een vennootschap onder firma (vof), nog recht heeft op toegang tot de administratie.

Vennoot zegt overeenkomst vof op

In 2008 zijn twee vennoten een vof gestart voor de exploitatie van een coffeeshop. In mei 2015 heeft één van de vennoten de overeenkomst van de vof opgezegd en verzocht om informatie over de administratie. De overgebleven vennoot heeft aan dit verzoek geen gehoor gegeven.

Overgebleven vennoot start procedure

De overgebleven vennoot start vervolgens een gerechtelijke procedure waarin hij verzoekt dat de uitgetreden vennoot geen handelingen meer voor de vof mag verrichten, geen contact mag zoeken met het personeel van de vof en de coffeeshop niet meer mag betreden. De uitgetreden vennoot dient vervolgens een tegenverzoek in. Hij eist dat de financiële administratie over de periode 2008 tot aan het moment van de vereffening op juistheid wordt gecontroleerd door een accountant. Hij vermoedt namelijk dat er is ‘gesjoemeld’ met de boekhouding. Beide vennoten worden (deels) de rechter in het gelijk gesteld.

Volledige inzage in de administratie van de vof

Tegen het oordeel van de rechtbank dat de uitgetreden vennoot er recht en belang bij heeft om toegang te verkrijgen tot de gehele financiële administratie van de vof, gaat de overgebleven vennoot in hoger beroep. Het hof gaat hier echter niet in mee. De uitgetreden vennoot is namelijk tegenover derden aansprakelijk en heeft daarom belang bij toegang tot de administratie. Dit geldt ook voor de vereffeningsfase van de vof. De overgebleven vennoot moet dus volledige inzage verlenen in de administratie van de vof en de mogelijkheid bieden om deze te (laten) controleren.

Aansprakelijkheid vof

Het komt regelmatig voor dat de samenwerking tussen (oud)vennoten van een vof onverhoopt tot een einde komt. Wees er op bedacht dat een uitgetreden vennoot aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden (overeenkomsten) van de vof die zijn ontstaan tijdens de periode dat hij/zij vennoot was. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.