Knowledge

Restitutie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Restitutie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Knowledge

Inmiddels is het wel bekend bij werkgevers: ook werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en uit dienst gaan, hebben (sinds 2015) recht op de wettelijke transitievergoeding. Voor vele werkgevers vormt dit een doorn in het oog. Zij hebben de langdurig zieke werknemer eerst twee jaar loon moeten doorbetalen en moeten daarna ook nog een ontslagvergoeding betalen. Dit leidt in de praktijk daardoor veel ‘slapende dienstverbanden’ ontstaan. De arbeidsovereenkomst wordt dan niet beëindigd terwijl de loondoorbetalingsverplichting wel is gestopt.

Risico slapend dienstverband

Nadeel van een slapend dienstverband is dat de kans bestaat dat de werknemer toch herstelt en weer aanspraak maakt op re-integratie en loon. Verder is het voor beide partijen psychologisch vervelend dat het dienstverband niet officieel wordt afgesloten.

Compensatie transitievergoeding

Na veel discussie in Den Haag is er inmiddels een oplossing voor deze situatie goedgekeurd door de Eerste Kamer. In 2020 zal een nieuwe wet in werking treden op grond waarvan de transitievergoeding gecompenseerd gaat worden door het UWV. Dit geldt voor alle gevallen waarin (sinds 1 juli 2015) een transitievergoeding is betaald na 2 jaar ziekte. De hoofdpunten uit het wetsvoorstel zijn:

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze arbeidsrechtjuristen geven u graag meer informatie.