Knowledge

Sinterklaasgedicht leidt tot straf

Sinterklaasgedicht leidt tot straf

Knowledge

De als Sinterklaas verkleedde agent die een gedicht opdroeg aan een collega tijdens een borrel ging zijn boekje te buiten. De rechtbank Limburg deed daarover onlangs uitspraak. De rechtbank oordeelde dat de Korpschef van de Politie een disciplinaire straf mocht opleggen (het inhouden van 16 verlofuren) aan de agent.

Gedicht

Wat was er gebeurd? De ‘Sinterklaas’ hield een toespraak voor zo’n 140 collega’s waarbij hij stilstond bij een aantal gebeurtenissen van dat jaar. De agent droeg daarbij ook een gedicht voor aan een vrouwelijke collega. Hij vroeg haar bij zich op het podium en rijmde:

“Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen.
Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen.
Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.
Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren.”  

Daarna zong hij voor haar een lied van André Hazes (eenzame kerst) en gaf hij haar een pak zakdoeken als cadeau om haar tranen te drogen. De teamchef van de vrouwelijke collega greep daarna in. Hij heeft de microfoon van eiser overgenomen en medegedeeld – kort gezegd – dat niet zo met collega’s wordt omgegaan, dat eiser zijn verhaal kon voortzetten op een nette wijze of maar terug moest gaan naar Spanje. Dit alles heeft veel reacties losgemaakt onder alle collega’s. 

Ontoelaatbaar gedrag

De Korpschef is van mening dat het optreden van de agent niet getuigt van respect voor de collega en het handelen van de agent niet kan worden getolereerd. Vanwege dit plichtsverzuim legt de Korpchef hem (onder andere) een disciplinaire straf op, namelijk het inhouden van zestien verlofuren. De agent was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. De agent geeft aan  – kort gezegd –  dat van plichtsverzuim geen sprake is en dat hij ‘op een ludieke en leuke manier zaken aan de orde heeft gesteld tijdens de kerstviering die op de werkvloer speelden en die algemeen bekend waren’. De rechter oordeelt dat het ging om vermaak ten koste van de vrouwelijke collega, die niet was voorbereid om hetgeen zou komen. Dat de liefdesrelatie destijds gespreksstof was in de wandelgangen van het politiebureau maakt dit niet anders. Het op deze respectloze wijze bejegenen acht de rechtbank ongepast en oordeelt dat de disciplinaire straf terecht is opgelegd.

Juridisch advies

Heeft u een vraag over het arbeidsrecht of speelt er in uw onderneming een (dreigende) ontslagkwestie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.