Knowledge

Te late publicatie jaarstukken: aansprakelijkheid bestuurder?

Te late publicatie jaarstukken: aansprakelijkheid bestuurder?

Knowledge

Het tijdig publiceren van jaarstukken is om verschillende redenen van groot belang voor een onderneming. Een van de grootste risico’s is bestuurdersaansprakelijkheid vanwege het niet op tijd openbaar maken van jaarstukken.

Publicatieplicht

Een jaarrekening moet (vanaf boekjaren aangevangen op of na 1 januari 2016) in beginsel binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar zijn gepubliceerd (art. 2:394 BW). Voor eerdere boekjaren geldt overigens de ‘oude’ 13-maandentermijn.

Aansprakelijkheid?

Wanneer het bestuur van een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap) niet heeft voldaan aan zijn tijdige publicatieplicht van de jaarrekening, dan wordt vermoed dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld (art. 2:248 BW). Deze onbehoorlijke taakvervulling levert een risico op voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Faillissement

Wanneer de betreffende onderneming failliet gaat en de jaarstukken te laat zijn gepubliceerd kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld. Het mag duidelijk zijn dat dit vergaande gevolgen kan hebben en dient te worden voorkomen!

Win tijdig advies in!

Heeft u vragen over de verschillende rechtsvormen die er zijn? Of welke rechten en plichten aan de verschillende rechtsvormen zijn verbonden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij verstrekken u snel en duidelijk advies.