Knowledge

Twee letters verschil; geen inbreuk handelsnaam

Twee letters verschil; geen inbreuk handelsnaam

Knowledge

In een kort geding bij de Rechtbank Noord-Holland, boog de rechter zich onlangs over de vraag of de handelsnaam ‘HRN Events’ inbreuk maakt op de handelsnaam ‘Hoorn Events’. Ofwel is er sprake van zogenoemd ‘verwarringsgevaar’?

Handelsnaam en logo van de bedrijven

De handelsnaam ‘Hoorn Events’ wordt al sinds 2008 gebruikt door het bedrijf Events Holland uit Hoorn. ‘HRN Events’ is haar handelsnaam later gaan voeren. Volgens Hoorn Events is het verschil tussen beide handelsnamen zeer gering. Er ontbreken slechts twee letters. Daarnaast komen ook de kleuren in de gelijknamige logo’s met elkaar overeen.

Beschrijvende aanduiding

HRN Events meent echter dat de naam ‘Hoorn Events’ enkel een beschrijvende aanduiding bevat met nauwelijks onderscheidend vermogen. De Handelsnaamwet biedt hiervoor volgens HRN Events geen bescherming. Daarnaast richt HRN Events zich op artiesten (management) en Hoorn Events op sport en spel. Van verwarring is daarom volgens HRN Events geen sprake.

Handelsnaamwet

Artikel 5 van de Handelsnaamwet bepaalt dat het verboden is om een reeds bestaande handelsnaam te voeren of een naam die daar in geringe mate van afwijkt. Om te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek, dienen de aard van de bedrijven én de plaats waar zij gevestigd zijn te worden beoordeeld.

Uitspraak van de rechter

De rechter oordeelt dat een beschrijvende handelsnaam wel degelijk bescherming kan hebben. In deze kwestie oordeelt de rechter dat er visueel geen overeenstemming bestaat, met name omdat HRN Events uit drie opeenvolgende hoofdletters bestaat. Dit moet worden gezien als een afkorting. Ook in auditief opzicht is de rechter van mening dat er geen overeenstemming is. HRN zou immers worden uitgesproken als ‘Ha-Er-En’. Hoewel er volgens de rechter sprake is van enige begripsmatige overeenstemming, luidt het oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

Vragen over handelsnamen?

Heeft u vragen over uw handelsnaamof over de handelsnaam van een concurrent? Neem gerust contact met ons op om meer duidelijkheid te krijgen over uw (handelsnaam)rechten.