Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (4): uitstel van betaling

Juridische aspecten coronavirus (4): uitstel van betaling

Knowledge

Het coronavirus treft veel ondernemers en velen hebben de vrees dat dit zal leiden tot een faillissement. Voordat er een faillissement wordt aangevraagd, zijn er verschillende mogelijkheden waarmee een eventueel faillissement kan worden voorkomen. In deze blog gaan we in op deze verschillende mogelijkheden.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Het is mogelijk om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen voor uitstel van betaling. De mogelijkheid van 4 maanden uitstel is er al een ruime tijd, maar door de coronacrisis is er een bijzondere uitstel van betaling opgesteld. Ondernemers die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen en dit kunnen aantonen, kunnen een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling.

Uitstel is mogelijk voor inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Bij het verzoek om bijzonder uitstel van betaling moet er, in afwijking van de gebruikelijke mogelijkheid,  een verklaring van een deskundige ingediend worden. In deze verklaring wordt onder andere opgenomen dat er acute betalingsproblemen zijn ontstaan door het coronavirus.

Uitstel van betaling bij crediteuren

Naast uitstel van betaling bij de Belastingdienst, is het voor een ondernemer mogelijk om een uitstel van betaling bij zijn eigen crediteuren aan te vragen.

Hierbij kan de ondernemer zijn crediteuren een brief toesturen met daarin het verzoek tot uitstel van betaling. Van belang is dat hierbij een goede onderbouwing wordt gegeven waarom er om een uitstel van betaling wordt verzocht en binnen welke termijn de ondernemer verwacht weer te gaan betalen.

Betalingsregeling

Naast het aanvragen van uitstel van betaling bij schuldeisers kan een voorstel met betalingsregeling aan deze crediteuren worden gedaan. Bij een betalingsregeling leg je afspraken vast over de schuld, de termijn van terugbetaling en over wat er gebeurt als er niet wordt betaald.

Het is belangrijk dat de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan en dat deze de juiste inhoud heeft, zodat er later geen discussie kan ontstaan over de overeengekomen afspraken. Wij helpen je hier graag bij.

Surseance van betaling

Tot slot is er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen met als doel om een faillissement te voorkomen. Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf of zzp’er dat tijdelijk in financiële problemen verkeert, waarbij op korte termijn deze problemen op te lossen zijn.

Wat is het verschil tussen uitstel van betaling en surseance van betaling? Het verschil is dat bij de eerste optie het verzoek bij de crediteuren zelf wordt neergelegd, en de tweede optie via de rechtbank loopt. Crediteuren hoeven natuurlijk niet akkoord te gaan met een verzoek tot uitstel van betaling. In dat geval kan de ondernemer alsnog uitstel van betaling bewerkstelligen via de rechtbank.

Een surseance van betaling wordt aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Wanneer het verzoekschrift aan alle vereisten voldoet, wordt er een voorlopige surseance van betaling verleend. De rechtbank benoemd een bewindvoerder en een rechter-commissaris.

Gevolgen surseance van betaling

Enkele gevolgen van surseance van betaling zijn:

Kunnen de financiële problemen niet (tijdig) opgelost worden? Dan is het mogelijk dat er alsnog een faillissement aangevraagd dient te worden. Lees daarover meer in ons volgende blog.

Hulp of advies nodig?

Wil je advies over dit onderwerp of wil je hulp bij het opstellen van een betalingsregeling? Bel of mail gerust. We adviseren je graag over de mogelijkheden bij eventuele betalingsproblemen. Voor eerstelijnsvragen kan je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht.