Knowledge

Verkoop van een onderneming, hoe regel je dat juridisch?

Verkoop van een onderneming, hoe regel je dat juridisch?

Knowledge

Bij de verkoop van een onderneming dient deze op juridisch juiste wijze te worden geleverd aan een koper. Hoe kan dat (juridisch) worden geregeld en waar dient rekening mee te worden gehouden? Een dergelijke overdracht moet uiteraard vastgelegd worden in een koopovereenkomst en bij een aandelenoverdracht is een gang naar de notaris vereist. Kort gezegd zijn er twee mogelijkheden om tot een overname te komen. Ik bespreek hieronder de twee opties en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

Eerste optie: verkoop van aandelen

Als het om de verkoop van een B.V. of N.V. gaat dan kunnen de aandelen van de vennootschap (of een gedeelte daarvan) worden verkocht aan de koper. Bij de verkoop van de onderneming met een overdracht van aandelen verkrijgt de koper (alle) aandelen van de onderneming en daarmee dus ook alles wat in deze onderneming aanwezig is. Dit houdt in dat alle bestaande overeenkomsten met leveranciers, afnemers, arbeidsovereenkomsten met medewerkers,  alle bezittingen, (belasting)schulden, rechten en plichten automatisch overgaan naar de koper. Bij de verkoop van aandelen betekent het dus dat er in beginsel niet zoveel verandert voor de onderneming, er is alleen een nieuwe eigenaar. Al het bestaande blijft van kracht.

De tweede optie: de activa-passiva transactie

Er kan ook gekozen worden dat alleen afgesproken bedrijfsonderdelen worden verkocht. Dit noemen we de activa-passiva transactie. In de koopovereenkomst wordt nauwkeurig opgenomen welke onderdelen gekocht/verkocht worden, en ook welke onderdelen expliciet niet. Verkoper en koper weten daardoor waar zij aan toe zijn. Precies te werk gaan is dus essentieel in zo’n traject. Als er nauwkeurig te werk gegaan wordt, zullen daarmee risico’s of onaangename verrassingen voorkomen worden. Je zou wellicht denken dat, indien gekozen wordt voor de activa-passiva transactie, ook het personeel uitgesloten kan worden. Dat is echter niet het geval, zij gaan te allen tijde mee. Zelfs als het niet opgenomen wordt in de overeenkomst.

Welke vorm past het beste?

Bij de eerste besproken optie ‘verkoop van aandelen’ (de verkoop van de gehele onderneming) komt het dus heel erg precies dat door koper goed onderzoek wordt gedaan naar de betreffende te kopen onderneming. Welke bezittingen/ schulden zijn er, welke overeenkomsten zijn er en welke rechten en plichten zijn er voor de onderneming? Dit wordt een due diligence onderzoek genoemd. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunnen garanties ten aanzien van de onderneming worden overeengekomen.

Ook is het zeer belangrijk dat de juiste overeenkomsten in de verschillende fasen van een verkoopproces worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsovereenkomst (voorafgaand aan de onderhandelingsfase), een intentieovereenkomst en uiteindelijk een koopovereenkomst.

Ook in het geval van de tweede optie ‘verkoop van activa’ is het zaak om goed onderzoek te verrichten naar wat er precies wordt gekocht. Vanzelfsprekend dient nauwkeurig te worden vastgelegd wat er wordt gekocht en onder welke voorwaarden. Zijn er bijvoorbeeld garanties van toepassing, wanneer wordt er geleverd en op welke wijze vindt betaling plaats?

Voor beide opties is wat te zeggen. Geheel afhankelijk van de wensen en mogelijkheden dient een keuze te worden gemaakt in de overnamevorm. Een overnametraject gaat niet over een nacht ijs. Neem gerust contact op met een van onze bedrijfsjuristen als je vragen hebt met betrekking tot een (ver)kooptraject.