Knowledge

Verkoopt u via internet? Met deze 6 tips voldoet u eenvoudig aan alle wettelijke vereisten

Verkoopt u via internet? Met deze 6 tips voldoet u eenvoudig aan alle wettelijke vereisten

Knowledge

De wet stelt strenge regels aan de verkoop van producten aan consumenten via internet. Een onderneming die online verkoopt moet aan verschillende regels voldoen. Indien uw onderneming niet aan de wettelijke vereisten voldoet, riskeert u een hoge boete. In dit artikel geven wij u 6 tips die u helpen aan de eisen te voldoen.

1. Vermeld gegevens op uw website

Het moet voor de consument duidelijk zijn bij welke onderneming hij zijn producten koopt. Om hieraan te voldoen dient u de volgende gegevens van uw onderneming op de website te vermelden:

2. Wees transparant over aanbod en prijzen

U behoort de producten met bijhorende prijzen (inclusief belastingen) duidelijk op uw website te vermelden. Een consument wil immers weten wat hij koopt en tegen welke prijs. Daarbij dient u de essentiële kenmerken van een product weer te geven. Onder ‘essentiële kenmerken’ wordt bijvoorbeeld verstaan: de kosten van aflevering, het typenummer en de kleur. Indien u producten namens een ander bedrijf verkoopt dan geeft u eveneens het adres van dat bedrijf weer.

3. Schep duidelijkheid over betaling

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft op welke wijze en binnen welk termijn de consument moet betalen. Wanneer er verschillende betalingsmogelijkheden zijn, geef dan ook aan welke kosten bij de verschillende betalingsmogelijkheden horen. Hierbij mag u niet meer kosten bij de consument in rekening brengen dan dat uzelf heeft.

4. Geef aan waar en hoe u levert

Zodra een bestelling bij u binnenkomt, bent u verplicht om te leveren. Voordat u de producten levert, dient u de consument een bevestiging van de bestelling toe te sturen, bijvoorbeeld per e-mail. Voor consumenten die online aankopen doen, is het van belang dat zij weten waar en wanneer de producten die zij bestellen worden geleverd. U bent daarom verplicht om aan te geven waar en hoe u levert.

5. Wees helder over de bedenktijd

Consumenten hebben bij producten die zij online kopen te allen tijde recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktermijn geldt dus ook als de consument de verpakking van het product al heeft geopend. Het is enorm belangrijk dat u duidelijk aangeeft dat de consument een bedenktijd heeft en wat deze bedenktijd is. Indien u dit nalaat dan kan de consument zich nog tot een jaar na de aankoop bedenken en u kunt daar dan niet tegen beginnen.

6. Communiceer over de manier van retourneren

Gelet op de hiervoor genoemde bedenktermijn, bent u verplicht om aan de consument een ‘modelformulier voor herroeping’ te verstrekken. Dit formulier zorgt er namelijk voor dat de consument makkelijker kan retourneren. Mocht het daarnaast wenselijk zijn dat de consument de retourkosten voor eigen rekening neemt, dan moet u dit voorafgaand aan de koop uitdrukkelijk vermelden. Doet u dit niet dan komen de retourkosten voor uw eigen rekening.

Wenst u juridisch advies?

Het kan zijn dat u onder een uitzondering van een van voornoemde verplichtingen valt. Misschien is in uw geval de bedenktermijn bijvoorbeeld niet van toepassing. Wij kunnen voor u nagaan of u aan alle wettelijke vereisten voldoet en of u onder een uitzondering valt. Daarnaast kunnen wij nagaan of uw online verkoopprocedure overeenkomt met de wettelijke vereisten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.