Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (7): wat zijn de gevolgen van corona-maatregelen voor een (ver)huurder?

Juridische aspecten coronavirus (7): wat zijn de gevolgen van corona-maatregelen voor een (ver)huurder?

Knowledge

De overheid heeft forse, maar begrijpelijke coronamaatregelen getroffen. Deze houden onder meer in dat scholen, kinderdagverblijven en horeca gesloten dienen te blijven. Wat is de invloed hiervan op huurovereenkomsten? Blijft er een verplichting om huur te betalen?

Overmacht

Indien een huurder zijn (horeca)onderneming moet sluiten door de overheidsmaatregelen dan levert dit in beginsel overmacht op. Anders gezegd; de omstandigheden kunnen niet aan de huurder worden toegerekend. Je kunt je afvragen of het sluiten van een onderneming zonder een expliciete overheidsmaatregel ook overmacht oplevert. Dat hangt ervan af. Indien een huurder zijn/haar winkel sluit in verband met concrete gezondheidsrisico’s als gevolg van Corona, dan valt daar juridische gezien zeker iets voor te zeggen.

Overmacht van de huurder heeft in ieder geval tot gevolg dat de huurder niet verplicht is om het gehuurde feitelijk te exploiteren. Ook kan de verhuurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Vermindering van de huurprijs?

Is de huurder verplicht om bij (gedwongen) sluiting de huur te betalen? In principe zijn de contractuele afspraken leidend. Maar op basis van de wet kan een huurder bij de rechter een vermindering van de huurprijs vorderen indien sprake is van een gebrek. Het gaat er kort gezegd om dat de huurder niet volledig gebruik kan maken van het gehuurde, zoals hij/zij mag verwachten. Veel omstandigheden komen echter voor het (ondernemers)risico van een huurder (zo blijkt uit rechtspraak) waardoor er niet snel sprake zal zijn van een gebrek en dus ook geen huurprijsvermindering.

Van huurders die op last van de overheid gesloten worden kan – naar onze mening – niet worden gevraagd om de volledige huur te betalen, maar wel bijvoorbeeld de helft gezien de coronacrisis en gevolgen daarvan. In sommige huurovereenkomsten is het beroep op een huurprijsvermindering uitgesloten. In dat geval gaat deze stelling (contractueel gezien) niet op. Uiteraard kan er wel worden geprobeerd om in goed overleg tussen partijen tot een tijdelijke regeling te komen. Denk bijvoorbeeld aan het opschorten van huurbetaling.

Onvoorziene omstandigheden

Dan is er altijd nog het containerbegrip ‘onvoorziene omstandigheden’. In de economische crisis werd diverse keren een beroep op onvoorziene omstandigheden gedaan. Daarvan werd in de meeste gevallen aangenomen dat zo’n crisis tot het (normale) ondernemersrisico behoort. De coronacrisis was voor niemand voorzienbaar en zou dus mogelijk wel een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ mogelijk maken.

Overleg en zet afspraken op papier

Retail- en vastgoedorganisaties trekken momenteel gezamenlijk op en doen een dringende oproep aan huurder en verhuurders om in overleg te treden over tijdelijke oplossingen, zoals:

Wij onderschrijven dit advies. Treedt met elkaar in overleg en zet gemaakte afspraken duidelijk op papier. Ook al zijn deze maar tijdelijk van aard. Uiteraard kunnen wij daarbij van dienst zijn.

Advies nodig?

Heb je vragen over je rechten/plichten als (ver)huurder in deze corona-crisis? Neem contact op met onze bedrijfsjuristen. Wij hebben een speciaal coronaloket en zijn bereikbaar via telefoonnummer 0318 – 860 323 of per email info@jurato.nl