Knowledge

WHOA: faillissement onderneming voorkomen

WHOA: faillissement onderneming voorkomen

Knowledge

We schreven al eerder over de nieuwe wet ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) in deze en deze blog. Met de WHOA  kan er ter voorkoming van een faillissement een akkoord aan schuldeisers worden aangeboden, waaraan deze schuldeisers gebonden kunnen worden; óók zonder dat zij met dit akkoord instemmen.

De wet is per 1 januari 2021 ingetreden en het zal voor veel ondernemingen een oplossing bieden voor een financieel verslechterde positie, al dan niet door de coronacrisis, om een faillissement te voorkomen. In deze blog bespreken we de voordelen van de WHOA en de belangrijkste aandachtspunten.

Wat is er veranderd?

Voorheen kon er een onderhands akkoord aan de schuldeisers worden aangeboden.  Wanneer er één of meerdere schuldeiser(s) niet met het akkoord instemde, dan was deze schuldeiser niet aan het akkoord gebonden en kwam het akkoord vaak niet tot stand. Pas wanneer een onderneming failliet werd verklaard, kon een schuldeiser gebonden worden aan een faillissementsakkoord.

Met de WHOA kan er een akkoord tot stand komen, ter voorkoming van een faillissement. Een schuldeiser kan aan dit akkoord gebonden worden, zonder dat het faillissement van de onderneming is uitgesproken.

Om een dergelijk akkoord tot stand te laten komen, dient de ondernemer (de schuldenaar) een conceptakkoord op te stellen en deze aan te bieden aan de schuldeisers. De ondernemer deelt de schuldeisers in verschillende klassen in, zoals hypotheek-/pandhouders of crediteuren. Vervolgens wordt er een stemming gehouden bij de verschillende klassen. Wanneer 2/3 van de klassen instemt met het akkoord, kan het conceptakkoord ter goedkeuring (homologatie) bij de rechtbank worden ingediend. Indien de rechtbank het conceptakkoord aanneemt, zijn alle betrokken schuldeisers (ook de tegenstemmers) gebonden aan het akkoord.

Daarnaast kunnen overeenkomsten door de inwerkingtreding van de WHOA eenzijdig worden opgezegd. Denk bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst. Deze zijn vaak afgesloten voor meerdere jaren en zijn voor een onderneming een grote kostenpost. Een verhuurder zal mogelijk niet instemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst. Bij het akkoord kan je gelijktijdig met het aanbieden van het conceptakkoord de rechtbank verzoeken om toestemming te verlenen voor het eenzijdig opzeggen van een overeenkomst.

Voordelen van de WHOA

De WHOA zal voor veel ondernemers een mogelijkheid bieden om een faillissement te voorkomen. Enkele voordelen van de WHOA opgesomd:

Belangrijke aandachtspunten

Het opstellen van het conceptakkoord dient zorgvuldig te gebeuren en het zal aan een aantal voorschriften en voorwaarden moeten voldoen, voordat de rechtbank het akkoord goedkeurt, zoals onder andere de volgende voorwaarden:

Het is van belang dat je je goed laat informeren over de WHOA en de bijhorende voorwaarden en verplichtingen. Wij helpen je hier graag bij.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de WHOA? Of verkeert jouw onderneming in een financieel verslechterde positie en wil je kijken welke mogelijkheden jouw onderneming heeft? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsjuristen. Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden en vervolgens kijken we samen met jou naar een passende mogelijkheid voor jouw onderneming. Je bereikt ons op telefoonnummer 0318 – 860 323 of info@jurato.nl