Knowledge

Wie betaalt de airconditioning?

Wie betaalt de airconditioning?

Knowledge

De afgelopen  en aankomende dagen hebben we tropische temperaturen in Nederland. Airconditioning komt dan goed van pas deze dagen! Maar komen de kosten voor onderhoud en eventuele gebreken van de airconditioning voor rekening van de verhuurder of van de huurder?

Huurovereenkomst

Ga na wat is afgesproken in de huurovereenkomst en kijk wat wel en niet tot het gehuurde behoort. Kijk in de huurovereenkomst of het gehuurde casco is opgeleverd of niet. Een 290-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een winkelruimte) wordt vaak casco opgeleverd, tenzij dit anders is overeengekomen in de huurovereenkomst. Een 230a-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een kantoorpand) wordt vaak in huidige staat opgeleverd, waarbij installaties (zoals airconditioning) behoren tot het gehuurde.

Voorkom discussie

Wanneer de airconditioning behoort tot het gehuurde, is de verhuurder verantwoordelijk voor vervanging en vernieuwing van de airconditioning. Huurder is op zijn beurt verantwoordelijk voor periodiek onderhoud en vernieuwing van kleine onderdelen. Het is dus belangrijk dat hierover goede, duidelijke afspraken worden gemaakt.

Advies huurrecht

Kortom, kijk goed wat is afgesproken in de huurovereenkomst en wat eventueel is in- of uitgesloten. Daarnaast is het belangrijk dat je bij het aangaan van een huurovereenkomst zulke punten meeneemt, hiermee kan je discussie voorkomen. Wij adviseren je graag over bestaande en op te stellen huurovereenkomsten!