Nieuws

Vakantie bij ziekte

Wanneer vervallen vakantiedagen van een zieke werknemer?

Ook zieke werknemers bouwen vakantiedagen op gedurende de gehele periode van ziekte. Wanneer een zieke werknemer op vakantie gaat, worden die dagen net als bij andere werknemers gewoon in mindering gebracht op het openstaande verlofsaldo. Geen verschil dus tussen beide groepen. Geldt dat ook voor de vervaltermijn? Andere regels voor

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-34

Geen boetebeding. Lege handen na schending geheimhouding

In veel overeenkomsten die vandaag de dag worden getekend, is een geheimhoudingsbeding vastgelegd. Een geheimhoudingsbeding staat vaak in een arbeids- of vaststellingsovereenkomst en geeft de ondertekenaar het verbod om vertrouwelijke informatie te delen tijdens en na het aangaan van deze overeenkomst. Het wordt sterk aangeraden dat er wordt vastgelegd wat

Lees verder »
Afwijken bestemmingsplan

Uitgestelde inwerkingtreding omgevingswet

Updates ruimtelijk bestuursrecht: over de (weer) uitgestelde inwerkingtreding Omgevingswet en de tussenstand bouwvrijstelling stikstof Het was geen echte verrassing: de invoering van de Omgevingswet wordt weer uitgesteld. Minister de Jonge heeft de beoogde invoeringsdatum gewijzigd van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Enkele weken geleden maakte Arjan Lubach hier

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-60

Liegen op een sollicitatie?!

Iedereen vertelt weleens een leugen. Soms een leugen “voor eigen bestwil” en soms een leugen met grotere gevolgen dan in eerste instantie voorzien. Maar hoe zit dit nou als een sollicitant liegt tijdens de sollicitatie? Komt diegene daar dan gewoon mee weg? En wat is ertegen te doen? Helaas komt

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-38

Herfst en COVID-19 op de werkvloer

In de afgelopen twee jaren heeft misschien wel iedere werkgever en werknemer er in meer of mindere mate mee te maken gehad: een meningsverschil over de zin of onzin van alle coronamaatregelen, en meer specifiek over maatregelen op de werkvloer. Het blijft zoeken naar wat er kan en mag en

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-50

Aandeelhoudersgeschil: Uitstoting van een aandeelhouder

Indien een besloten vennootschap twee aandeelhouders heeft die ieder 50% van de aandelen houden, is er geen aandeelhouder met doorslaggevende zeggenschap. In geval van onenigheid tussen twee aandeelhouders, kunnen belangrijke besluiten binnen de onderneming bij een 50%-50% verdeling niet worden genomen. Dit wordt ook wel een ‘deadlock’ genoemd. In de

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-60

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Nieuwsitems over ongewenst gedrag op de werkvloer vulden begin dit jaar de voorpagina’s van kranten en nieuwssites. Ook op sociale media regende het aantijgingen jegens collega’s en werkgevers. Maar hoe ga je hier als samenleving mee om?  Als werkgever is het soms lastig om ongewenst gedrag op de werkvloer te

Lees verder »