Knowledge

Darkstores: voorzien de huidige bestemmingsplannen in deze opkomende ontwikkeling?

Darkstores: voorzien de huidige bestemmingsplannen in deze opkomende ontwikkeling?

Knowledge

In steeds meer steden en gemeenten springen ze als paddenstoelen uit de grond: darkstores. Een darkstore is een locatie waar voorraad wordt opgeslagen voor commerciële doeleinden, die vervolgens met flitsbezorging worden uitgeleverd. Denk aan Gorillas, Flink en Getir: dit zijn bezorgdiensten die in een mum van tijd je boodschappen bij je bezorgen. Je vindt ze vaak (midden) in de stad of in een woonwijk, om zo binnen enkele minuten bij de klant een bestelling te kunnen leveren.

Zo snel als deze darkstores gevestigd worden, zo snel verschijnen de berichten erover in het nieuws. Verschillende gemeenten verbieden inmiddels de darkstores omdat zij in strijd met het bestemmingsplan zouden zijn. Wat is de aanleiding van deze discussie?

Elke gemeente heeft een (of meerdere) bestemmingsplannen, waarin is bepaald wat er met de ruimte binnen een gemeente mag gebeuren en wat de gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn. Door het college van de gemeente wordt getoetst aan het vigerende bestemmingsplan, bijvoorbeeld als een inwoner wil gaan bouwen of een bedrijf zich wil vestigen binnen de gemeente. Vervolgens wordt vastgesteld of het bouwwerk en de activiteit al dan niet past binnen de geldende bestemming op de beoogde locatie.

Tussen diverse gemeenten en bezorgdiensten is er discussie ontstaan over de geldende bestemming op de locatie waar de bezorgdiensten zich hebben gevestigd of willen gaan vestigen en de invulling hiervan. Verschillende gemeenten, waaronder de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen stellen namelijk dat de bezorgdiensten geen ‘detailhandel’ zijn en zich dus niet op locaties mogen vestigen waar enkel de bestemming detailhandel en geen distributie is toegestaan. Dit heeft er in verschillende gevallen al toe geleid dat de bezorgdiensten moesten uitwijken naar een locatie waar zij wel zijn toegestaan, zoals op een bedrijventerrein.

De bezorgdiensten zijn daarentegen van mening dat er wél sprake is van detailhandel. Bij enkele bezorgdiensten kunnen klanten namelijk op verschillende locaties de bestellingen ook zelf ophalen – wat in lijn is met de bestemming detailhandel. Er zou dus geen strijdigheid zijn met de bestemming ‘detailhandel’ op die locatie. Een interessante discussie dus, waarin duidelijk naar voren komt dat de begripsbepalingen uit een bestemmingsplan voor meerdere interpretaties vatbaar kunnen zijn en hierdoor discussie kan ontstaan met de gemeente.

Op basis van het vorenstaande kan de vraag in de titel van deze blog als volgt worden beantwoord: het overgrote deel van de huidige bestemmingsplannen voorziet niet in de ontwikkeling van darkstores. Het is dan ook de vraag of de gemeenten deze nieuwe economische ontwikkeling toejuichen en het bestemmingsplan hierop aanpassen of deze ontwikkeling blijven weren binnen haar gemeente.

Het is denkbaar dat de gemeente ruimte zal moeten maken voor dergelijke ontwikkelingen, althans de mogelijkheden samen met de partijen onderzoekt in plaats van denkt in beperkingen.

Ook bij jouw pand en/of bedrijf zijn de regels uit het bestemmingsplan aan de orde. Het is dan ook raadzaam om na te gaan wat volgens het vigerende bestemmingsplan wel óf juist niet mag op jouw locatie, ook wanneer je van plan bent om een pand of bedrijf aan te gaan kopen. Daarnaast zullen er gevallen zijn, zoals bij de darkstores, dat er discussie kan ontstaan met de gemeente over de invulling van het bestemmingsplan. Tevens is het mogelijk – mochten jouw activiteiten of plannen niet binnen het huidige bestemmingsplan passen – van het bestemmingsplan af te wijken.

Ben je benieuwd wat er binnen het bestemmingsplan op jouw (toekomstige) locatie toegestaan en/of mogelijk is? Of welke afwijkingsmogelijkheden er zijn? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsjuristen binnen Team Vastgoed. Zij kunnen je adviseren over de mogelijkheden binnen én buiten een bestemmingsplan.