Knowledge

Geen geldig ontslag op staande voet bij ‘diefstal’

Geen geldig ontslag op staande voet bij ‘diefstal’

Knowledge

In een uitspraak van 30 mei 2016 vernietigd de rechter een ontslag op staande voet. Het ontslag was gegeven vanwege een diefstal. De rechter vond het onderzoek van de werkgever echter niet gedegen.

Diefstal

Een regiomanager en een kascontroleur van de Zeeman confronteren een verkoopster met een aantal door haar opgemaakte retourbonnen omdat ze daar hun vraagtekens bij hebben. Tijdens het gesprek bekent de werkneemster dat ze valse retourbonnen op de kassa heeft aangeslagen en het geld in haar eigen zak heeft gestoken. Dit wordt vastgelegd in een gespreksverslag.

Direct daarna wordt de werkneemster op staande voet ontslagen wegens diefstal. De Zeeman houdt het totaal gefraudeerde bedrag van € 187 in op de eindafrekening.

Verzoek

De werkneemster stapt naar de rechter omdat zij meent dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. Naast een transitievergoeding eist de werkneemster eenn aanvullende billijke vergoeding omdat het ontslag onredelijk is gegeven. De werkneemster ontkent dat ze heeft gestolen en ook dat ze dit zou hebben toegegeven tijdens het gesprek.

Vonnis

De rechter stelt voorop dat een werkgever die een werknemer wegens diefstal wenst te ontslaan, een gedegen onderzoek moet voeren. Volgens de rechter staat onvoldoende vast dat er geld is weggenomen of dat de werkneemster geld in eigen zak heeft gestoken. Daarnaast is niet aangetoond dat de winkelvoorraad niet klopt. Ook is onbekend wie de retourbonnen heeft ingevuld. De rechter kan daarom niet met zekerheid vaststellen dat er sprake is van diefstal. De Zeeman wordt vervolgens in het ongelijk gesteld en veroordeeld om naast een transitievergoeding van bijna € 2.000 ook een billijke vergoeding van € 10.000 aan de werkneemster te betalen.

Handel zorgvuldig!

Uit bovenstaande zaak blijkt wederom dat aan een werkgever hoge eisen worden gesteld bij het ontslag van een werknemer. De belangrijkste les daarbij is dat de werkgever een zorgvuldig onderzoek dient uit te voeren. Het is van belang om de feiten vervolgens correct vast te leggen. Neem direct contact met ons op als er een dergelijke ontslagsituatie ontstaat. Zodoende kunnen wij u vroegtijdig van adviseren en begeleiden bij het verdere traject.