Knowledge

Kerstborrel eindigt in ontslag op staande voet

Kerstborrel eindigt in ontslag op staande voet

Knowledge

Op staande voet ontslag na een kerstborrel, daar deed het  het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder deze maand een uitspraak over. Volgens het hof was er in deze zaak voldoende dringende reden voor het ontslag.

Ruziënde sfeer op de kerstborrel

In 2015, tijdens de jaarlijkse kerstborrel van een bouwonderneming ontstaat er een discussie tussen een werknemer en diens directeur. De werknemer is werkzaam als metselaar, is 58 jaar en reeds 25 jaar in dienst. Het gesprek eindigde in een ruziënde sfeer. De werknemer maakte zich zo boos dat hij tegen andere personen op de borrel heeft gezegd de directeur te willen slaan. Duidelijk was dat de werknemer die avond veel alcoholische drank heeft genuttigd.

Wanneer de directeur rond middernacht het café – waar de borrel had plaatsgevonden –  verlaat, probeert de werknemer de directeur daadwerkelijk slaan. Dit lukt niet dankzij het ingrijpen van een andere werknemer.

Op staande voet ontslag

Als gevolg van het handelen van de werknemer wordt hij op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever is er immers sprake van een dringende reden, zoals opgenomen in artikel 7:678 lid 2 sub e Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt:

“(…) Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: (…) e. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt; (…)”

Gerechtelijke procedure

De werknemer verzoekt de kantonrechter tot vernietiging van het ontslag, wedertewerkstelling in zijn oude functie en doorbetaling van loon. Aangezien de kantonrechter de werknemer in het ongelijk stelt, gaat deze in hoger beroep. Het hof verwerpt het hoger beroep; ook het feit dat de werknemer 58 jaar oud is en aleen lange tijd in dienst is, betekent niet dat hij daardoor minder verwijtbaar is.

Juridisch advies ontslagrecht

Heeft u een vraag over ontslagrecht of speelt er in uw onderneming een (dreigende) ontslagkwestie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.