Knowledge

Mag een webshop retourkosten in rekening brengen bij een consument?

Mag een webshop retourkosten in rekening brengen bij een consument?

Knowledge

Uit de wet volgt dat een consument bij online aankopen een herroepingsrecht heeft. Het herroepingsrecht houdt in dat een consument een aankoop binnen 14 dagen zonder opgave van reden mag annuleren. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan willen webshops de retourkosten veelal bij de consument in rekening brengen. De vraag is of dat mag.

Terugbetaling

Als de consument besluit om een product te retourneren, dan is de webshop verplicht al hetgeen de consument betaald heeft aan de consument te voldoen. De webshop moet dus zowel de prijs voor het product als de eventuele overige kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten en verpakkingskosten terugbetalen.

Retourkosten

Met het retourneren van producten gaan uiteraard ook kosten gepaard. Het product zal immers moeten worden teruggezonden naar de webshop. Een webshop zal deze kosten dan ook veelal graag bij de consument in rekening willen brengen. Dit is echter niet altijd toegestaan.

Een webshop is verplicht om de consument op voorhand te informeren over het feit dat de retourkosten bij het retour zenden van een product voor rekening van de consument zijn. Het is onvoldoende om de voornoemde informatie enkel in de algemene voorwaarden te vermelden. De webshop moet deze informatie namelijk ook op de website weergeven. Op de website zal de webshop dus duidelijk moeten vermelden dat de retourkosten door de consument moeten worden betaald.

Als op de website staat vermeld dat de retourkosten voor rekening van de consument zijn, dan mag de consument zelf bepalen op welke wijze hij het product terugstuurt. Het risico en de bewijslast voor het tijdig retourneren komen daarentegen wel voor rekening van de consument.

Juridisch advies

Heeft u vragen over het herroepingsrecht van consumenten of andere wet- en regelgeving waaraan een webshop moet voldoen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.