Knowledge

Mag ik 13-, 14- en 15 jarige in dienst nemen?

Mag ik 13-, 14- en 15 jarige in dienst nemen?

Knowledge

Vandaag is het wereldwijd de dag tegen kinderarbeid. Momenteel komt kinderarbeid vooral voor in landen als India, China, Bangladesh, Pakistan en Thailand. Maar welke regels gelden er eigenlijk in Nederland voor 13-, 14- en 15-jarige? Wij geven antwoord op deze vraag.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet is een verbod op kinderarbeid opgenomen ter bescherming van de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van een kind. Zo staat in de Arbeidstijdenwet vermeld dat een kind die jonger is dan 16 jaar geen arbeid mag verrichten. Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen.

Kinderen van 13 en 14 jaar

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen uitsluitend klusjes rond het huis en in de buurt verrichten of licht niet-industrieel werk (bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamefolders bezorgen). Bovendien zijn kinderen van 13 en 14 jaar gebonden aan strikte regels over het aantal uren dat en de tijden waarop zij mogen werken. Daarvoor gelden namelijk de volgende hoofdregels:

 1. schooldag: geen licht niet-industrieel en maximaal 2 uur per dag klusjes rond het huis en in de buurt;
 2. niet-schooldag of vakantiedag: maximaal 7 uur per dag licht niet-industrieel werk en klusjes rond het huis en in de buurt;
 3. maximaal aantal werkdagen per week: 5 dagen;
 4. schoolweek: maximaal 12 uur per week licht niet-industrieel werk en klusjes rond het huis en in de buurt;
 5. vakantieweek: maximaal 35 uur per week licht niet-industrieel werk en klusjes rond het huis en in de buurt;
 6. maximaal aantal gewerkte vakantieweken per jaar: 4 weken waarvan maximaal 3 weken aaneengesloten;
 7. zondag: niet toegestaan.

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen de hierboven genoemde werkzaamheden uitsluitend verrichten tussen 07.00 uur en 19.00 uur

Kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 jaar mogen ook licht niet-industrieel werk doen. Daarnaast zijn ook zij gebonden aan strike regels over het aantal uren dat en de tijden waarop zij mogen werken. Deze regels zijn alleen minder streng dan de regels die gelden voor 13- en 14-jarige. Er gelden de volgende hoofdregels:

 1. schooldag: maximaal 2 uur per dag licht niet-industrieel werk;
 2. niet-schooldag of vakantiedag: maximaal 8 uur per dag licht niet-industrieel werk;
 3. schoolweek: maximaal 12 uur per week licht niet-industrieel werk;
 4. vakantieweek: maximaal 40 uur per week niet-industrieel werk;
 5. maximaal aantal werkdagen per week: 5 dagen;
 6. maximaal aantal gewerkte vakantieweken per jaar: 6 weken waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten;
 7. zondag: uitsluitend als het nodig is voor het soort werk, het in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en er uitdrukkelijke toestemming is van een ouder/verzorger.

Kinderen van 15 jaar mogen de hierboven genoemde werkzaamheden uitsluitend verrichten tussen 07.00 uur en 19.00 uur

Boetes

De Inspectie SWZ houdt toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet. Als de Inspectie SWZ constateert dat een bedrijf de Arbeidstijdenwet overtreedt, dan kunnen er (hoge) boetes worden opgelegd.

Advies of sparren?

Heb je vragen over de regels die gelden bij het in dienst nemen van 13-, 14 -of 15-jarige of heb je een andere juridische vraag? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.