Knowledge

Nieuw personeel aannemen maar ook coronamaatregelen verwacht in het najaar?

Nieuw personeel aannemen maar ook coronamaatregelen verwacht in het najaar?

Knowledge

Wat mag je als werkgever in deze onzekere tijd?
Onze arbeidsjuristen krijgen wat vragen over de mogelijkheden om flexibel in te spelen op deze onzekere economische tijd. Misschien komt er weer een lockdown, misschien niet. Als je goede mensen tegenkomt wil je hen graag een contract aanbieden, de arbeidsmarkt is immers krap. Maar kun je er ook weer vanaf op basis van de ontwikkeling van het coronavirus?

Het arbeidsrecht kent de opschortende en de ontbindende arbeidsvoorwaarde. Dat zijn twee kanten van de medaille: bij de opschortende voorwaarde ontstaat er pas een arbeidsovereenkomst mits een bepaalde voorwaarde zich voordoet, en bij de ontbindende arbeidsvoorwaarde is dat precies andersom. Het dienstverband vangt aan, maar wordt weer teniet gedaan als de overeengekomen voorwaarde intreedt.

Corona als ontbindende voorwaarde?
Kan het coronavirus een ontbindende voorwaarde zijn waarmee je het contract kunt laten eindigen? De wet is  hierover duidelijk: zo’n voorwaarde moet objectief zijn vast te stellen en je mag er als werkgever geen enkele invloed op hebben. Dit vraagt om een heel concrete formulering van de ontbindende of opschortende voorwaarde. “Coronamaatregelen” is niet concreet genoeg, want wat bedoel je daarmee te zeggen? Welke coronamaatregelen? Hoewel we geen succesgarantie kunnen geven, lijkt het mogelijk om een ontbindende voorwaarde op te nemen die de arbeidsovereenkomst doet eindigen zodra de overheid bepaalt dat bijvoorbeeld winkels, scholen of de horeca vanwege de virusontwikkeling moeten sluiten (lockdown). Deze voorwaarde is objectief vast te stellen op de datum van sluiting, en het is geen omstandigheid waar je zelf invloed op hebt. Er is dan geen werk voor je nieuw aangenomen personeel, dus je hebt in feite een lege arbeidsovereenkomst gesloten.

De rechtspraak zal moeten uitwijzen hoe rechters hierover denken. Het risico is dat een rechter dit een gewone bedrijfseconomische ontslaggrond vindt, en dan zul je “gewoon” ontslag moeten aanvragen bij het UWV. Het is echter het proberen waard.

Corona als de opschortende voorwaarde?
De omgekeerde situatie is het geval dat je tijdens een lockdown een goede kandidaat ontmoet en deze wil aannemen voor een volgend seizoen, of voor de periode na de lockdown. De opschortende voorwaarde betekent dan dat je een contract sluit en daarin opneemt dat deze pas in werking treedt als de lockdown niet wordt verlengd per een bepaalde datum. Als die lockdown dan onverhoopt wordt verlengd, dan schort dat de begindatum van het contract op tot aan het moment dat je bedrijf weer open gaat.

Heb je hier meer vragen over, neem dan contact op met Team Arbeidsrecht van Jurato.