Knowledge

Het nut van algemene voorwaarden

Het nut van algemene voorwaarden

Knowledge

Iedere ondernemer doet er verstandig aan om algemene voorwaarden te hanteren. Met algemene voorwaarden dekt u zich namelijk in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen en voorkomt u mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst.

In de algemene voorwaarden vermeld u de regels die u hanteert voor de levering, betaling, aansprakelijkheid en garanties van uw product en/of dienst. Algemene voorwaarden zijn als het ware een juridisch fundament voor uw onderneming. Bijkomend voordeel is dat het eigen risico van uw aansprakelijkheidsverzekering, door het gebruik van algemene voorwaarden, (mogelijk) wordt verlaagd.

Op juiste wijze hanteren

Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk. Maar het op juridische juiste wijze hanteren van algemene voorwaarden is vele malen belangrijker. Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing. U hoeft ze niet voor te lezen of erover te onderhandelen. Er geldt wel een informatieplicht.

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als u uw klant een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden, voor de totstandkoming van de opdracht, kennis te nemen. Naast de informatieplicht stelt de wet als tweede eis aan algemene voorwaarden dat deze niet onredelijke bezwarend mogen zijn voor uw klant.

Toegesneden op uw bedrijfsvoering

Om te voorkomen dat u voorwaarden opneemt die onredelijk, en daarmee niet van toepassing, zijn is het raadzaam om algemene voorwaarden door een jurist op te laten stellen. Deze zorgt ervoor dat uw algemene voorwaarden nauw aansluiten bij uw bedrijfsvoering en voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Door het hanteren van goede algemene voorwaarden creëert u een solide juridische basis en voorkomt u risico’s.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan algemene voorwaarden voor uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden voor diverse soorten ondernemingen en doen u graag een passend aanbod.