Knowledge

Ontslag op staande voet vanwege een pak Optimel

Ontslag op staande voet vanwege een pak Optimel

Knowledge

Op staande voet ontslag vanwege een pak Optimel, zo bleek uit een uitspraak van de RechtBank Amsterdam. Vorige week publiceerde de Rechtbank een uitspraak over een zogenaamd ‘bagatel-delict’. Een medewerkster van een supermarkt neemt een pak Optimel dat over de datum is, zonder betaling mee naar huis. Ontslag op staande voet volgt. Houdt dit stand?

Bedrijfsreglement

Een medewerkster is in 2005 bij een supermarkt in dienst getreden. Op het dienstverband is behalve een collectieve arbeidsovereenkomst  (cao) ook een bedrijfsreglement van de werkgever van toepassing. Hierin is bepaald dat het niet is toegestaan om (onbetaald) producten, ook afgeschreven producten, te nuttigen of mee naar huis te nemen. Dit wordt door werkgever aangemerkt als diefstal.

Op staande voet ontslag

Op 8 oktober 2016 wordt de medewerkster op staande voet ontslagen. Reden hiervoor is dat bij een steekproefsgewijze controle van al het personeel dat het terrein van de werkgever verliet, in de tas van de medewerkster een pak Optimel is aangetroffen. De medewerkster is overigens door de werkgever al eerder voor een dergelijk vergrijp gewaarschuwd. Zij wist dus dat het onbetaald meenemen van producten niet is toegestaan, ook wanneer die producten over de datum zijn.

Ontslag op staande voet aanvechten

De medewerkster protesteerde tegen het ontslag op staande voet en verzocht de kantonrechter om het ontslag te vernietigen. Zij voerde hierbij aan dat Optimel een tenminste-houdbaar-tot-datum van 6 oktober 2016 had, waardoor de yoghurtdrank de volgende dag al niet meer geconsumeerd kon worden. De werkgever geeft echter dat hij een ‘zero tolerance’-beleid voert ten aanzien van diefstal. Het personeel van werkgever is daar ook mee bekend en het bedrijfsreglement geeft daarin voldoende duidelijkheid.

Diefstal van producten

De rechter oordeelde dat er geen discussie bestaat over het feit dat de medewerkster goederen heeft meegenomen zonder van plan te zijn deze te betalen. Dat het meenemen van deze goederen – ondanks het verstrijken van de houdbaarheidsdatum – zou worden aangemerkt als diefstal, was bij de medewerkster bekend. Naar het oordeel van de kantonrechter is de onmiddellijke beëindiging van de dienstbetrekking door de werkgever in de gegeven omstandigheden dan ook gerechtvaardigd.

Helder bedrijfsreglement opstellen en handhaven?

Deze uitspraak leert ons het belang van een bedrijfsreglement en dat het geven van waarschuwingen – waarbij de werknemer op zijn verplichtingen wordt verwezen (en bij niet-naleving op de gevolgen daarvan) – belangrijke instrumenten vormen bij een ontslagdossier. Heeft u behoefte aan advies over uw bedrijfsreglement of de handhaving daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.