Knowledge

Wetswijzigingen 1 januari 2021 | Wat is er veranderd?

Wetswijzigingen 1 januari 2021 | Wat is er veranderd?

Knowledge

Aan het begin van het jaar informeren wij ondernemers graag over de belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari. Dit jaar doen we dit op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, arbeidsrecht en huurrecht. Heb je vragen over wat deze nieuwe regels voor jouw bedrijf betekenen, mail dan naar info@jurato.nl zodat wij je in contact kunnen brengen met de juiste bedrijfsjurist.

Ondernemingsrecht

Verlenging kabinetsmaatregelen corona

..

Aanpassing Faillissementswet in voordeel van bedrijven in financiële moeilijkheden

Als jouw bedrijf in financiële problemen is, kun je een regeling treffen met een deel van je schuldeisers. Sinds 1 januari 2021 kan de rechtbank zo’n regeling bevestigen waardoor schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, tóch aan de regeling worden gebonden. Deze rechterlijke goedkeuring wordt ook wel ‘homologatie’ genoemd. De nieuwe wet heet dan ook de Wet Homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA).

Een dwangakkoord op grond van deze wet is ook buiten faillissement mogelijk.

De Wet franchise

Voor franchisenemers en franchisegevers komt er een wettelijke basis. Op 1 januari 2021 is de Wet Franchise ingegaan. De positie van franchisenemers is sterker geworden.

De wettelijke regels gaan over vier deelgebieden:

Arbeidsrecht

Geen onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken

Op 1 januari 2021 vervalt de mogelijkheid om werknemers die veel thuiswerken een onbelaste vaste reiskostenvergoeding te betalen. Vanaf die datum mogen alleen nog de daadwerkelijk gemaakte reiskosten onbelast worden vergoed. Pas wanneer de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag nog wel een vaste onbelaste reiskostenvergoeding worden betaald.

Maximale transitievergoeding 2021

De maximale transitievergoeding in 2021 bedraagt € 84.000 (dit was € 83.000). Als het jaarsalaris van de werknemer hoger zou zijn dan € 84.000, dan geldt dat een maximum van 1 bruto jaarsalaris

Compensatie transitievergoeding kleine werkgever

Kleine werkgevers (<25) krijgen vanaf 1 januari 2021 de mogelijkheid om compensatie te vragen voor de transitievergoedingen die zij moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging door pensionering of overlijden.

Pensioen voor payrollers

Payrollers kregen per 1 januari 2020 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor ‘gewone’  werknemers bij de inlener. Vanaf 2021 moet de payrollwerkgever ook een adequate pensioenregeling regelen voor de payroller.

Verlofsparen

Werknemers kunnen vanaf 1 januari maximaal 100 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en  compensatieverlof opsparen (in plaats van 50 weken). Dit verlof kan op verschillende momenten in de loopbaan worden opgenomen, bijvoorbeeld vlak voor het pensioen om zo eerder te stoppen met werken.

Huurrecht

Huurverlaging voor ZZP’ers in sociale huurwoning

Bent jij zzp’er met een laag inkomen en heb je ook teruglopende inkomsten door bijvoorbeeld de coronacrisis? Dan kun je je woningcorporatie tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van je woning te verlagen. Hiervoor moet je aantonen dat je in de 6 maanden voor je aanvraag zó weinig hebt verdiend dat je onder een bepaalde inkomensgrens valt.