Knowledge

Wetswijzigingen per 1 juli 2017. Wat betekenen ze voor u als ondernemer?

Wetswijzigingen per 1 juli 2017. Wat betekenen ze voor u als ondernemer?

Knowledge

Per 1 juli 2017 zijn er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. In deze blog leggen we in het kort uit wat er allemaal is veranderd en waar u als ondernemer rekening mee dient te houden.

Wijziging pensioen in eigen beheer

Als ondernemer kunt u niet meer in uw eigen onderneming pensioen opbouwen. Er zijn twee andere opties die u gegeven worden. U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen. Zo krijgt u uw opgebouwde vermogen in eigen beheer. Of u kunt de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.

Minimumjeugdloon stapsgewijs afgeschaft

Voor ondernemers is het goed om te weten dat het minimumjeugdloon (WNL) vanaf 23 jaar stapsgewijs wordt afgeschaft. In 2017 is de maximumleeftijd voor het jeugdloon 22 jaar, in 2019 word dit 21 jaar. Het minimum loon van jongeren van 18 t/m 20 jaar stijgt. Deze regel is ingevoerd om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen.

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Per 1 juli 2017 mag de betalingstermijn voor grote ondernemingen voor facturen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) niet langer zijn dan 60 dagen. Lees meer hierover in onze blog ‘Betalingstermijn voor grote ondernemingen beperkt tot maximaal 60 dagen’.

Nieuwe pachtnormen 2017

De maximale pachtprijzen voor ondernemers in de landbouw zijn wettelijk bepaald en worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De prijzen zijn dit jaar gunstig vergeleken met vorig jaar. De prijs is flink gedaald in alle pachtprijsgebieden.

Maximumtarieven telefonische klantenservice

Als u als ondernemer gebruik maakt van een 090x nummer en u heeft al een overeenkomst afgesloten met uw klant mag u als de klant belt voor informatie naast de gebruikelijke belkosten geen informatietarief meer rekenen.

Vergoeding bij storing internet en telefoon

Er is een wijziging in de telecommunicatiewet. Krijg u meldingen van uw klant over een storing in de televisie, telefonie of internet verbinding die langer aanhoud dan 12 uur bent u verplicht uw klant te compenseren. Welke vorm van compensatie u wilt toepassen zal moeten worden afgestemd met uw klant. Dit kan zijn door extra beltegoed toe te kennen of teruggave van een deel van de abonnementskosten. Het is raadzaam dit op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Minimumloon gaat omhoog

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband gaat omhoog naar: €1.565,40 per maand; €361,25 per week; en €72,25 per dag.

Recht op spreken (tweede) bedrijfsarts

Werkgevers let op. Een werknemer heeft volgens de wet het recht om de bedrijfsarts te spreken. Nu is het zo dat als de werknemer twijfelt over het oordeel van de arts, dat hij dan second opinion aan mag vragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het basiscontract geïntroduceerd. Omdat contracten vaak onvolledig zijn en er een grote diversiteit in is, hebben ze nu een basiscontract ingesteld waar minimumeisen in staan waar een contract aan moet voldoen. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. U als werkgever kunt naast het basiscontract in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer zaken op nemen in een basispluscontract.

Buitenlands tijdelijk personeel eenvoudiger naar Nederland

Voor ondernemers die werknemers uit het buitenland tijdelijk in Nederland willen laten werken is er een nieuwe regeling in gegaan, De Regeling Internationaal handelsverkeerd. Met deze regeling kunnen bedrijven bij het UWV een verzoek indienen om toelating van een traject. Als dit traject wordt toegestaan hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor iedere werknemer. Dit maakt het makkelijker om buitenlandse werknemers in Nederland te laten werken.

Behoefte aan advies?

Mocht u behoefte hebben aan advies over deze wetswijzigingen dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.