Knowledge

Zieke werknemer komt terug op beëindigingsovereenkomst

Zieke werknemer komt terug op beëindigingsovereenkomst

Knowledge

Een zieke werknemer van een thuiszorgorganisatie, komt terug op de ondertekening van een beëindigingsovereenkomst waarmee haar dienstverband was beëindigd, of toch niet?

Zieke werknemer

De werknemer was al vanaf 2007 in loondienst bij een bekende thuiszorgorganisatie in Nederland. In mei 2014 was zij arbeidsongeschikt geworden vanwege ziekte. Als gevolg van een reorganisatie was aan de werknemer een brief gestuurd dat het dienstverband moest eindigen. In de brief stond daarbij aangegeven dat de thuiszorgorganisatie er de voorkeur aan had om in onderling overleg tot een beëindiging te komen. De werknemer zou dan aanspraak maken op een WW-uitkering. Het voordeel zou tevens zijn dat de werknemer een financiële tegemoetkoming zou ontvangen.

Beëindigingsovereenkomst

Bij de brief was een beëindigingsovereenkomst gevoegd om het dienstverband met wederzijds goedvinden te eindigen. In de overeenkomst had de werkgever echter het voorbehoud gemaakt dat zij nimmer kon garanderen of de werknemer een uitkering zou ontvangen. Na een telefoongesprek tussen werkgever en werknemer besluit de werknemer de overeenkomst te tekenen.

Geen uitkering

Omdat de zieke werknemer zelf ontslag nam, komt zij vervolgens niet in aanmerking voor een ziektewetuitkering. De werknemer vecht daarom het ontslag aan bij de kantonrechter op grond van dwaling; de werknemer meent onvoldoende te zijn voorgelicht.

En terecht, zo oordeelt de kantonrechter. De werkgever had voorafgaand aan de ondertekening van de arbeidsovereenkomst de werknemer moeten informeren over de gevolgen voor de ziektewetuitkering, bij de instemming met het ontslag. Dit volgt uit de eisen van goed werkgeverschap. De beëindigingsovereenkomst wordt dan ook vernietigd op grond van dwaling.

Bedenktermijn

Overigens heeft een werknemer bij het aangaan van een beëindigingsovereenkomst een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn vangt aan op de datum van ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.

Advies

Heeft u vragen over het aangaan van een beëindigingsovereenkomst of een ontslagprocedure? Neem vrijblijvend contact met ons op.