Wendy

Jurato-portretten oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-9_2- 2

Gezag van een leidinggevende ondermijnen; waar ligt de grens?

Onze arbeidsjuristen ontvangen deze vraag vaak. Het is een frustrerende situatie als een werknemer steeds weer gedrag eigengereid gedrag vertoont en daarmee het gezag van zijn leidinggevende ondermijnt. Hoezeer je ook als leidinggevende weet dat je een wettelijk instructierecht hebt, is het “speelveld” toch een grijs gebied, en dat voelt

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-57

Hoe ziet een goed (dis)functioneringsdossier eruit?

Iedere werkgever heeft er weleens mee te maken: een medewerker die niet (meer) goed functioneert en van wie je het liefst afscheid wilt nemen. Wanneer je dan advies vraagt aan je arbeidsjurist, dan krijg je te horen dat je een verbetertraject moet aanbieden en een dossier moet opbouwen. Een open

Lees verder »
Jurato-beeldbank oktober2022 - Eefje van Dongen Fotografie - WR-36

Foto’s van je team en privacy: hoe zat het ook alweer?

Welk bedrijf doet het niet: foto’s van medewerkers op de website, een intranet smoelenboek of in een bedrijfsbrochure? De een vraagt toestemming aan alle werknemers, de ander niet en baseert deze verwerking van persoonsgegevens op de wettelijke grondslag “gerechtvaardigd belang”. AVG en portretrecht Het juridische antwoord op de vraag of toestemming

Lees verder »
Vakantie bij ziekte

Wanneer vervallen vakantiedagen van een zieke werknemer?

Ook zieke werknemers bouwen vakantiedagen op gedurende de gehele periode van ziekte. Wanneer een zieke werknemer op vakantie gaat, worden die dagen net als bij andere werknemers gewoon in mindering gebracht op het openstaande verlofsaldo. Geen verschil dus tussen beide groepen. Geldt dat ook voor de vervaltermijn? Andere regels voor

Lees verder »
Eefje van Dongen Fotografie_Beeldbank-okt2020-HR-38

Herfst en COVID-19 op de werkvloer

In de afgelopen twee jaren heeft misschien wel iedere werkgever en werknemer er in meer of mindere mate mee te maken gehad: een meningsverschil over de zin of onzin van alle coronamaatregelen, en meer specifiek over maatregelen op de werkvloer. Het blijft zoeken naar wat er kan en mag en

Lees verder »
EefjevanDongen Fotografie_Jurato_oktober2019_HR-84

Waarom re-integratie tweede spoor soms niet lukt

Re-integratie bij langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt inspanning van zowel de werkgever als de werknemer. Als terugkeer in de eigen functie niet meer kan, volgt het zogeheten “tweede spoor traject” waarin gezocht wordt naar werkhervatting bij een andere werkgever. Helaas verlopen dergelijke trajecten niet altijd soepel, zo ervaren onze arbeidsrecht juristen ook

Lees verder »