Knowledge

Checklist Wet arbeidsrecht in balans

Checklist Wet arbeidsrecht in balans

Knowledge

Per 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ben jij al op de hoogte van – en voorbereid op – de wijzigen van deze nieuwe arbeidswetgeving? In deze blog vind je een checklist ter voorbereiding.

Controleer welke WW-premie van toepassing is.

De hoge WW-premie is van toepassing op:

 

De lage WW-premie is van toepassing bij:

Inventariseer of er oproepkrachten in dienst zijn.

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat:

Check de duur van het dienstverband van de huidige werknemers.

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding. Dus ook als de arbeidsovereenkomst in de proeftijd wordt beëindigd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.

Inventariseer of je gebruik kunt maken van de verruimde ketenregeling.

Op dit moment geldt dat je met een werknemer maximaal 3 aansluitende contracten over een periode van maximaal 2 jaar mag aangaan. Deze regeling wordt verruimd. Per 1 januari 2020 geldt dat je met een werknemer maximaal 3 aansluitende contracten over een periode van maximaal 3 jaar mag aangaan. In sommige gevallen kun je nu al gebruik maken van de ketenregeling. Ben je benieuwd of je op dit moment al gebruik kunt maken van de verruimde ketenregeling, neem contact met ons op.

Bouw een personeelsdossier op.

Op dit moment zijn er 8 ontslaggronden op basis waarvan je een arbeidsovereenkomst – met toestemming van het UWV of de kantonrechter – mag beëindigen. Per 1 januari 2020 wordt er een nieuwe ontslaggrond aan de wet toegevoegd, namelijk de cumulatiegrond. Op basis van de cumulatiegrond kan je een arbeidsovereenkomst ook beëindigen als er sprake is van een combinatie van een aantal reeds bestaande ontslaggronden. Het is bij iedere ontslaggrond wel van belang dat het personeelsdossier op orde is. Zo zal het personeelsdossier van een werknemer die verwijtbaar handelt waarschuwingsbrieven moeten bevatten en uit het personeelsdossier van een werknemer die niet goed functioneert moeten blijken dat er een verbetertraject is gestart.

Vragen en bijeenkomsten

Aan de hand van deze checklist kun je al een aantal stappen nemen ter voorbereiding op de nieuwe arbeidswetgeving. Mocht je vragen hebben over de Wab neem dan gerust contact op met onze specialisten arbeidsrecht: Gaby Schildknegt en Wendy Rijcken – van Eck.

Daarnaast organiseren wij leerzame Wab-bijeenkomsten. Meer informatie kun je opvragen via info@jurato.nl of 0318 – 860 323.