Knowledge

Ben je DGA? Zorg ervoor dat je werkzaamheden gaat verrichten op grond van een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst!

Ben je DGA? Zorg ervoor dat je werkzaamheden gaat verrichten op grond van een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst!

Knowledge

Ben jij directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan ben je wettelijk verplicht om gemaakte afspraken tussen jou en de onderneming schriftelijk vast te leggen. Je bent dus verplicht om een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst te sluiten als je als DGA werkzaamheden voor de onderneming verricht en hierover afspraken hebt gemaakt.

Managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst

De vraag is in dat geval: kies je voor een managementovereenkomst of voor een arbeidsovereenkomst?

Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst kan gezien worden als een overeenkomst van opdracht. Je bent als DGA dan de opdrachtnemer voor de bv die als opdrachtgever kan worden gezien. Vaak wordt voor deze overeenkomst gekozen wanneer je werkzaamheden verricht voor de zogenoemde werk-bv vanuit een persoonlijke holding. Wanneer je kiest voor een managementovereenkomst, dan ontbreekt de gezagsverhouding die bij een arbeidsovereenkomst wel aanwezig is tussen de werkgever en de werknemer.

Een managementovereenkomst brengt ook fiscale voordelen met zich. Zo betaalt de bv geen loonheffingen en sociale premies en betaal je als DGA alleen inkomstenbelasting over de uitgekeerde vergoeding. Over uitgekeerde winst dien je wel vennootschapsbelasting te betalen, maar dat percentage is veel lager.

Arbeidsovereenkomst

Wanneer je kiest voor een arbeidsovereenkomst, dan heb je als DGA bepaalde rechten die je in geval van een arbeidsovereenkomst niet hebt. Denk hierbij aan ontslagbescherming, het recht op het wettelijk minimum vakantiedagen en vakantiegeld, een transitievergoeding in geval van ontslag en loondoorbetaling in geval van ziekte.

Managementovereenkomst wordt toch arbeidsovereenkomst

Let op, sommige afspraken die zijn vastgelegd in een managementovereenkomst kunnen ertoe leiden dat de managementovereenkomst als arbeidsovereenkomst wordt gezien. Dit is vooral het geval bij bepalingen die lijken op arbeidsrechtelijke bepalingen, zoals een gezagsverhouding en doorbetaling van vergoeding bij ziekte en vakantie. Voorkom dus dat je dergelijke discutabele bepalingen opneemt in een managementovereenkomst, anders loop je risico dat de bv alsnog loonheffingen en sociale premies moet voldoen aan de Belastingdienst.

Stel een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst op!

Ons advies is, stel in ieder geval een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst op. Wanneer je niets opstelt, dan kan het zo zijn dat betaling van het salaris of de vergoeding als betaling zonder grondslag wordt gezien. Een curator of de Belastingdienst kan dan bepalen dat je ten onrechte vermogen uit de bv hebt gehaald en dat je dit moet terugbetalen.

Wil je hulp bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst, de juristen van Jurato helpen je graag. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat een managementovereenkomst als arbeidsovereenkomst zal worden aangemerkt.