Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (16): verplicht op kantoor werken?

Juridische aspecten coronavirus (16): verplicht op kantoor werken?

Knowledge

In het nieuws werd en wordt door de overheid nog vaak gezegd; werk zoveel mogelijk thuis. Voor het ene bedrijf is dit makkelijker uit te voeren dan voor het andere bedrijf. Inmiddels wordt bij veel bedrijven langzaamaan de draad weer opgepakt en werken er steeds meer werknemers weer op locatie. Mag je als werkgever verlangen dat je personeel op locatie werkt? En mag je als werknemer dit weigeren en je werkzaamheden thuis uitvoeren?

Kort geding

Op 16 juni jl. is er een uitspraak gedaan over deze vraag. Een groot keukenbedrijf heeft – na enkele weken thuiswerken – maatregelen getroffen, zodat het personeel weer op locatie kan werken. Een werknemer heeft aangegeven dat zij het hier niet mee eens is, het advies van de overheid is immers (indien mogelijk) zoveel mogelijk thuis te werken tot 1 september 2020. Ook nemen haar collega’s de maatregelen niet goed in acht. De werkgever is het op zijn beurt hier niet mee eens en geeft aan dat het verschijnen op de werkplek een redelijke opdracht is en de werknemer dit dient op te volgen. De werknemer wendt zich tot de kort geding rechter, met het verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats tot 1 september 2020.

Rechter oordeelt

De rechter oordeelt dat de werkgever meerdere passende corona-maatregelen heeft getroffen om een veilige werkplek te waarborgen. Daarnaast heeft de rechter bepaald dat het algemeen geformuleerde overheidsadvies ‘zoveel mogelijk thuiswerken’ niet kan leiden tot het recht op thuiswerken. Indien een werkgever de nodige corona-maatregelen treft en aannemelijk kan maken dat werken op locatie nodig is voor de bedrijfsvoering, dan is het gerechtvaardigd dat een werkgever verlangt dat een werknemer op locatie werkt.

Dit is de eerste uitspraak betreffende het ‘recht’ op thuiswerken van een werknemer, waarin de rechter ten gunste van de werkgever heeft beslist. Er zullen ongetwijfeld meerdere uitspraken volgen, waar naar de specifieke omstandigheden van het geval gekeken moet worden om te beoordelen of het noodzakelijk is voor de werknemer om op locatie te werken.

Advies van Jurato bedrijfsjuristen

Wil jij je personeel weer op locatie laten werken of word jij door je werkgever verplicht op locatie te werken? En wil je hierover geadviseerd worden? Bel of mail gerust. Of je nu werkgever of werknemer bent; Jurato staat je met raad & daad bij.