Knowledge

Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020

Ondernemers opgelet, de nieuwe wet- en regelgeving voor 2020

Knowledge

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Vanaf 1 januari 2020 krijgen ondernemers namelijk met een aantal nieuwe wetten en regels te maken. Ben je benieuwd wat dit voor jou betekent? Wij hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers kort op een rij gezet.

1. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangt. Het doel van de Wab is om het in dienst nemen van werknemers met een vast dienstverband aantrekkelijker te maken. De Wab brengt o.a. veranderingen mee op het gebied van de ketenregeling, het ontslagrecht, de transitievergoedingen, de WW-premie en payrollwerknemers. Zo wordt de maximale periode waarin een werkgever drie tijdelijke contracten mag aanbieden verlengd van twee naar drie jaar en heeft de werknemer vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding.

Wil je weten welke veranderingen de Wab nog meer met zich meebrengt? Lees dan onze blog over de Wab waarin wij dit bespreken.

2. Minimumloon omhoog

Werkgevers moeten volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) hun werknemers ten minste een minimumsalaris betalen, het wettelijk (bruto)minimumloon. Per 1 januari 2020 zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gestegen. De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. Het minimumloon voor volwassen vanaf 21 is per 1 januari 2020 € 1.653,60 per maand bij een fulltime dienstverband.

Overzicht wettelijk minimumloon en jeugdloon 2020

Bron: Rijksoverheid

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Hoeveel uur een volledige werkweek bedraagt, hangt af van de sector waarin je werkzaam bent en de mogelijke cao-afspraken die er voor die sector gelden. Een volledige werkweek bedraagt meestal 36, 38 of 40 uur per week. Als voor jouw bedrijf een cao geldt, is het goed om te kijken naar het nieuwe minimumloon dat bij de cao hoort. Het is mogelijk dat in de cao een hoger minimumloon is bepaald.

Let op: Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon dat per 1 januari 2020 is gewijzigd geldt tot 1 juli 2020. Het minimumloon wordt op 1 juli 2020 opnieuw aangepast.

3. Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De werkgever is verplicht om loon door te betalen aan een zieke werknemer. Indien de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever bij het UWV ontslag aanvragen en heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoeding. Per 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie transitievergoeding in werking.  De werkgever kan vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding wanneer de werkgever een werknemer ontslaat die meer dan 2 jaar ziek is.  De compensatie kan worden aangevraagd voor alle transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Wil je hier meer over weten? Lees dan onze blog ‘Compensatie voor transitievergoeding na langdurige ziekte’.

4. Wet invoering extra geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken eenmaal het aantal werkuren per week. De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) regelt dat de partner vanaf 1 juli 2020 recht heeft op aanvullend geboorteverlof. Partners kunnen per 1 juli 2020, na de eerste week geboorteverlof, nog maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.  De werknemer heeft tijdens de periode van het aanvullend verlof recht op een UWV-uitkering van 70% van het dagloon.

5. Ruimere werkkostenregeling

Werkgevers kunnen via de werkkostenregeling vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. De werkgever mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé een voordeel van kan hebben, te denken valt aan sportabonnementen, tablets of kerstpakketten.

In 2019 mocht de werkgever onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Per 1 januari 2020 is deze regeling verruimd en gaat de vrije ruimte met 0,5% omhoog. De werkgever mag nu onbelast vergoedingen geven tot 1,7% over de eerste
€ 400.000,- van de loonsom.  De vrije ruimte wordt hiermee maximaal € 2.000,- hoger. Het oude percentage van 1,2%  blijft gelden voor het bedrag boven € 400.000,-.

6. Bijtelling elektrische auto van de zaak omhoog

De werknemer die de auto van de zaak ook voor privé gebruikt, betaalt hierover belasting: de zogenaamde bijtelling. Op 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak omhooggegaan van 4% naar 8% over de nieuwprijs van de auto. Als de prijs hoger is dan € 45.000,-, dan is de bijtelling 22%. De nieuwe regels gelden alleen voor elektrische auto’s die in 2020 worden aangeschaft. Voor elektrische auto’s die in 2019 zijn aangeschaft blijft de bijtelling 4% over de eerste € 50.000,- van de nieuwprijs van de auto en 22% over de meerprijs.

7. Fiets van de zaak

Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor een fiets van de zaak veranderd en wordt het eenvoudiger om een fiets, e-bike of speed pedelec te leasen via de werkgever. Tot 1 januari 2020 moesten werknemers een kilometerregistratie verplicht bijhouden om privé en zakelijk gebruik te scheiden. Vanaf 2020 hoeven werknemers alleen jaarlijks een bijtelling te betalen voor privégebruik.  De bijtelling bedraagt 7% van de consumentenprijs van de fiets. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris van de werknemer. De werknemer betaalt hierover dan maandelijks belasting.

Let wel op: het leasen van een fiets via de werkgever klinkt aantrekkelijk, maar de reiskostenvergoeding van de werknemer kan hierdoor (deels) komen te vervallen.

Vragen?

We hebben hier de belangrijkste wetswijzigingen voor 2020 aangekaart. Neem gerust contact met ons op als je nog vragen of opmerkingen hebt. Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder.