Knowledge

De prijzen van bouwmaterialen en grondstoffen schieten omhoog: wat moet ik doen als aannemer?

De prijzen van bouwmaterialen en grondstoffen schieten omhoog: wat moet ik doen als aannemer?

Knowledge

Wanneer je aannemer bent, spreek je met jouw klant (de opdrachtgever) meestal een vaste aanneemsom af. De laatste maanden zijn de prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen echter enorm hard gestegen. Wat kun je hier als aannemer tegen doen? Komt dit voor rekening van jou en je onderneming? Of kun je ook een gedeelte doorberekenen aan de opdrachtgever?


Overeenkomst

Allereerst is het van belang om naar de overeenkomst te kijken die je samen met de opdrachtgever hebt gesloten. Staat hierin iets afgesproken over het doorberekenen van grote prijsstijgingen? In dat geval kun je je beroepen op die afspraken. Meestal is dat echter niet het geval, omdat een vaste prijsafspraak is gemaakt. Wanneer risicoregelingen en andere verrekenmogelijkheden zijn uitgesloten in de overeenkomst kan naar het Burgerlijk Wetboek worden gekeken en naar de UAV 2012 (mits deze regelingen niet zijn uitgesloten in de overeenkomst). Op deze manier kun je als aannemer in sommige gevallen toch nog de grote prijsstijgingen doorberekenen.


Burgerlijk wetboek
Op grond van de wet kan een aannemer bij de rechtbank verzoeken om de vaste prijsafspraak aan te passen aan de prijsverhogingen. Dit staat in artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek. Er moet dan wel voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden:


Uniforme Administratieve Voorwaarden
De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) bevatten daarnaast in paragraaf 47 een vergelijkbare regeling wanneer sprake is van kostenverhogende omstandigheden. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 

Uit uitspraken van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen volgt dat een stijging van 5% van de totale aanneemsom als aanzienlijke verhoging kan worden gezien. De aannemer kan in dit geval meestal aanspraak maken op bijbetaling door de opdrachtgever. Er gelden echter soms wel uitzonderingen.

Let wel op: de UAV 2012 zijn alleen van toepassing als deze op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Er kan dus niet altijd beroep op worden gedaan.


Conclusie
Slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen de prijsstijgingen dus aan de klant worden doorberekend. Er moet sprake zijn van nieuwe onvoorziene omstandigheden wanneer de overeenkomst wordt gesloten. Inmiddels zijn vele omstandigheden waardoor de prijzen de laatste periode zijn gestegen echter voorzienbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het coronavirus waardoor winkels en fabrieken sluiten. Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten zul je hiermee rekening moeten houden, omdat prijsverhogingen die hieruit voortvloeien niet op de klant kunnen worden verhaald.

Het is verstandig om als aannemer voortaan in overeenkomsten vast te leggen dat bij stijging van een bepaald percentage van de aanneemsom gesproken kan worden van een aanzienlijke en onvoorziene verhoging en dat de stijgende prijzen in een dergelijk geval doorberekend kunnen worden aan de opdrachtgever. Hierdoor ben je niet afhankelijk van de ‘onvoorspelbare’ regelingen uit de UAV 2012 en de wet. Wij helpen je graag verder met het opstellen van een dergelijk beding of wanneer je andere vragen hebt over dit onderwerp!

[vc_separator color=”orange”][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”Juridische documenten en contracten nodig?” add_button=”right” btn_title=”Ga naar Contractenshop.nl!” btn_color=”info” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.contractenshop.nl”]Maar wil je geen torenhoge kosten kwijt zijn aan een advocaat? Maak op www.contractenshop.nl ieder juridisch document met onze online tool.[/vc_cta][vc_separator color=”orange”][/vc_column][/vc_row]