Knowledge

Projectontwikkelaar, blijf bij de les als de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan overgaat!

Projectontwikkelaar, blijf bij de les als de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan overgaat!

Knowledge

Wanneer je als projectontwikkelaar een ontwikkeling wil realiseren, is het soms nodig dat er een bestemmingsplan wordt vastgesteld. De hoogste bestuursrechter heeft recent een interessante uitspraak gedaan over de door de gemeenteraad gemaakte beoordeling.

Vaak zien wij dat projectontwikkelaars een extern bureau inschakelen om de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan op te stellen en bij te voegen aan het initiatief. Met deze ruimtelijke onderbouwing wordt dan aangetoond dat het initiatief van de ontwikkelaar haalbaar en uitvoerbaar is én dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad heeft vervolgens een eigen verantwoordelijkheid om de aanvaardbaarheid van de ruimtelijke gevolgen van de beoogde ontwikkeling te beoordelen.

Deze beoordeling moet echter wel goed gebeuren om jouw plan te laten slagen. Let daarom op dat de gemeente niet hetzelfde externe bureau en dezelfde medewerker van dat bureau betrekt bij de voorbereiding van het bestemmingsplan als het bureau en de medewerker die door jou zijn ingeschakeld voor de ruimtelijke onderbouwing. Wanneer de gemeenteraad vervolgens het bestemmingsplan vaststelt en daaraan tevens de door jou aangeleverde ruimtelijke onderbouwing van dezelfde medewerker ten grondslag legt, is er geen sprake van een zorgvuldig genomen besluit. Volgens de hoogste bestuursrechter kan namelijk tegen die achtergrond bij de betrokken medewerker van het externe bureau sprake zijn van belangenverstrengeling, of dat in ieder geval sprake is van de schijn van belangenverstrengeling.

Het bestemmingsplan kan dan ondanks al je inzet toch onderuit gaan. Blijf daarom de stappen van de gemeenteraad op de voet volgen en check goed wie welke onderbouwingen/rapportages op heeft gesteld.

Mocht je als projectontwikkelaar je handen vol hebben aan de dagelijkse praktijk, weet dan dat ons team van vastgoedjuristen voor je klaarstaat bij bestemmingsplanprocedures op de voorgrond of op de achtergrond in bijvoorbeeld de vorm van meelezen en coördineren.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons team.