Knowledge

UBO-register: Registreer de UBO’s op tijd!

UBO-register: Registreer de UBO’s op tijd!

Knowledge

Heb jij de UBO’s van jouw organisatie al ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel? Vóór 27 maart 2022 moeten de UBO’s van jouw organisatie ingeschreven zijn. Indien je de UBO’s niet op tijd inschrijft, dan kan de organisatie / UBO een forse boete opgelegd krijgen. Wees hier dus op tijd mee!

 

Ultimate Beneficial Owner (UBO)
Een ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk belanghebbende / eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een organisatie. Bij een besloten vennootschap zijn dit bijvoorbeeld de personen die (in)direct meer dan 25% van de aandelen bezitten. Op grond van Europese regelgeving moet elk EU-land een UBO-register bijhouden. De Kamer van Koophandel registreert in het UBO-register wie de UBO’s van een organisatie zijn. Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van corruptie, witwassen en terrorismefinanciering.

Moet ik de UBO’s inschrijven?
Of je verplicht bent om de UBO’s in te schrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel is afhankelijk van de rechtsvorm van jouw organisatie. Indien jouw organisatie één van de volgende rechtsvormen heeft, dan ben je verplicht om de UBO’s in te schrijven:

 

Indien de juridische structuur van jouw organisaties uit meerdere vennootschappen bestaat, dan moeten voor elke vennootschap afzonderlijk de UBO’s geregistreerd worden. De UBO’s kan je online inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel of per post. Welke documenten je hiervoor moet aanleveren verschilt per rechtsvorm. Het duurt maximaal 1 maand voordat KVK een UBO-opgave verwerkt heeft in het UBO-register. De organisatie en de UBO’s krijgen hier dan bericht van.

Sancties
Indien je de UBO’s niet vóór 27 maart 2022 hebt ingeschreven of niet meewerkt aan het verstrekken van de benodigde gegevens, dan kan je een boete of een dwangsom opgelegd krijgen. De maximale boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt momenteel € 21.750,-. Indien een last onder dwangsom wordt opgelegd, kunnen de totale kosten nog hoger uitvallen.

Heb je hulp nodig bij het registeren van de UBO’s van jouw organisatie in het UBO-register? Neem gerust contact met ons op.