Knowledge

Let op: verkorte betalingstermijn voor grote ondernemingen aan mkb

Let op: verkorte betalingstermijn voor grote ondernemingen aan mkb

Knowledge

Wanneer je als midden- en kleinbedrijf (mkb) grote bedrijven als klant hebt, dan is het wellicht goed om te weten dat de wettelijke termijn waarbinnen grote bedrijven de facturen van mkb-leveranciers moeten voldoen, per 1 juli 2022 is verkort van 60 naar 30 dagen.

De reden hiervoor is dat mkb-ondernemingen door snellere betaling in staat worden gesteld om hun cashflow te verbeteren en dit heeft tot gevolg dat mkb-ondernemingen minder snel in financiële problemen komen. Op deze manier worden de mkb-ondernemingen beter beschermd.

Groot bedrijf of mkb?
Het is echter de vraag wanneer een bedrijf als mkb dient te worden aangemerkt of als groot bedrijf. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient naar de volgende punten te worden gekeken:

Een onderneming dient als groot bedrijf te worden aangemerkt wanneer aan minstens twee van de drie bovenstaande punten wordt voldaan.

Voor wie geldt deze regel?
De veranderde wetgeving geldt voor mkb-ondernemers die producten of diensten aan grote bedrijven leveren of op andere wijze zaken met elkaar doen. Ook voor Nederlandse grootbedrijven die betalingen moeten verrichten aan buitenlandse mkb-ondernemingen geldt deze regel. Houdt hier dus rekening mee. Daarnaast geldt de verkorte betaaltermijn ook voor grote bedrijven die zzp’ers inhuren en betalingen aan hen moeten verrichten.

De gewijzigde wetgeving geldt echter alleen voor grote bedrijven die betalingen moeten verrichten aan mkb-ondernemingen en dus niet andersom.

Nieuwe en bestaande overeenkomsten
De betaaltermijn van 30 dagen zal op nieuwe overeenkomsten die na 1 juli 2022 worden gesloten direct van toepassing zijn. Voor overeenkomsten die voor 1 juli 2022 al bestonden geldt een overgangsperiode van een jaar. Deze overeenkomsten hoeven dus niet direct te worden aangepast. Na 1 juli 2023 moeten echter ook de lopende overeenkomsten in overeenstemming zijn gebracht met de gewijzigde wet, dus ons advies is om tijdig contact op te nemen met de wederpartij om de overeenkomsten in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving.

Wanneer partijen samen toch een betaaltermijn afspreken die langer is dan 30 dagen, dan is die langere termijn nietig. Er geldt dan alsnog een betaaltermijn van maximaal 30 dagen. Wanneer de vordering na deze termijn van 30 dagen nog niet is voldaan, dan kan het mkb-bedrijf meteen wettelijke handelsrente vorderen van het grote bedrijf.

Mocht je vragen hebben over de nieuwe betalingstermijn en de gevolgen hiervan of als mkb-onderneming een betaling willen afdwingen van een groot bedrijf na het verstrijken van de nieuwe betaaltermijn, neem dan gerust contact met ons op.