Knowledge

Wat is het verschil tussen een handelsnaam en merk?

Wat is het verschil tussen een handelsnaam en merk?

Knowledge

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Als een concurrent dezelfde of een vergelijkbare naam gebruikt, dan is de kans groot dat je hier iets tegen wil doen. In de praktijk komen dan vaak de termen handelsnaam en merk om de hoek kijken. Maar een handelsnaam en merk zijn in juridische zin verschillend, maar wat is nu eigenlijk het verschil? Dat leg ik in deze blog uit.

Handelsnaam

Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Zodra een onderneming gaat handelen onder een bepaalde handelsnaam, geniet de handelsnaam op basis van de Handelsnaamwet bescherming. Voor bescherming van de handelsnaam is dus geen inschrijving of registratie vereist. Het gaat daarbij om de naam die daadwerkelijk in de praktijk wordt gebruikt. Toch is het goed om de handelsnaam in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij een eventuele inbreuk door een concurrent kun je dan namelijk gemakkelijker aantonen sinds wanneer jouw onderneming de handelsnaam gebruikt.

Als een concurrent jouw handelsnaam of een vergelijkbare handelsnaam gaat gebruiken, dan biedt de Handelsnaamwet bescherming. Bij de vraag of er sprake is van een handelsnaaminbreuk gelden de volgende criteria:

Als aan alle hiervoor genoemde criteria wordt voldaan, is er in de meeste gevallen sprake van een handelsnaaminbreuk.

Merk

Een merk is iets anders dan een handelsnaam. Een merk is een teken waarmee een bedrijf zijn producten of diensten onderscheidt van andere producten of diensten. Dit kan bijvoorbeeld een woordmerk zoals Google of een beeldmerk zoals Apple zijn, maar het is ook mogelijk om kleuren, vormen of klanken als merk te hebben. Om te voorkomen dat een derde een merk gaat gebruiken, moet een merk worden geregistreerd.

Anders dan het handelsnaamrecht, is voor een merkrecht dus wel een registratie vereist. Daarbij zorgt de registratie van een merk ervoor dat je (bijna) zeker weet dat het merk niet door anderen mag worden gebruikt. Een partij die een merkregistratie heeft, kan een andere partij die het geregistreerde merk gebruikt namelijk aansprakelijk stellen voor de daaruit voortvloeiende schade.

Als je jouw merk hebt geregistreerd, kan het voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw merkrecht. Voordat daarvan sprake is, dient aan één van de volgende vier criteria te zijn voldaan:

Als aan één van de hiervoor genoemde criteria is voldaan, wordt er inbreuk gemaakt op jouw merkrecht en kun je actie ondernemen.

Bescherming

Een handelsnaam en merk zijn allebei beschermd tegen inbreuken, maar een geregistreerd merk biedt meer bescherming. Een handelsnaam biedt bijvoorbeeld enkel bescherming in het gebied waar jouw onderneming actief is. Een merk wordt daarentegen in de meest gevallen geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Deze registratie biedt bescherming in Nederland, België en Luxemburg. Bovendien is een merk (ook als deze later is geregistreerd) meestal sterker dan een handelsnaam.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]