Knowledge

Wetswijzigingen 1 januari 2022 | Wat is er veranderd?

Wetswijzigingen 1 januari 2022 | Wat is er veranderd?

Knowledge

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Per 1 januari 2022 krijgen ondernemers met een aantal wetswijzigingen te maken. Wij hebben een aantal belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers kort op een rij gezet.

Wetswijzigingen per 1 januari 2022

Handelsregister toont geen woonadressen meer
Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel woonadressen van ondernemers af bij het handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

Cadeaubon moet minimaal 2 jaar geldig zijn
Per 1 januari wijzigt de geldigheidsduur van cadeaubonnen. De minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen gaat van 1 jaar naar 2 jaar. Consumenten krijgen hierdoor langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken. De regel geldt voor zowel online als hardcopy cadeaukaarten.

Rookruimtes dicht
Per 1 januari 2022 treedt een wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in werking. Op grond van deze wet moeten alle gebouwen in Nederland waar mensen werken per 1 januari 2022 helemaal rookvrij zijn. Per 1 juli 2021 zijn alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen al gesloten en per 1 januari 2022 volgt nu ook het bedrijfsleven.

Sigarettenautomaten verboden in de horeca
Per 1 januari 2022 treedt een wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in. Op grond hiervan mogen horecagelegenheden per 1 januari 2022 geen zelfbedieningstabaksautomaten meer hebben. Verkoop van sigaretten achter de bar in horecagelegenheden met een alcoholvergunning is al verboden volgens de Alcoholwet.

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders
Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Op grond van de Wtza worden nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. De zorg- en jeugdaanbieders zal gevraagd worden gegevens te verstrekken over bijvoorbeeld de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtenregeling aanwezig is.

Aankomende wetswijzigingen

Webshop en online platform moeten klant beter beschermen (mei 2022)

Naar verwachting zal vanaf mei 2022 nieuwe wetgeving komen voor ondernemers die online verkopen. Dit heeft te maken met nieuwe Europese richtlijnen die consumenten beter moeten beschermen. Webshop eigenaren zullen op grond van deze nieuwe wetgeving te maken krijgen met een informatieplicht en regels over onder andere reviews, prijzen, aanbiedingen en  ‘gratis’ online diensten waarvoor consumenten hun persoonsgegevens moeten opgeven.

Maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren ( 1 juli 2022)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting stapsgewijs in werking vanaf 1 juli 2022. Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de consument beter te beschermen. Zo worden aannemers op grond van deze wet verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen en zal de aansprakelijkheid van aannemers worden verruimd.

Omgevingswet (1 juli 2022)

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 ook de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet zal 28 wetten gaan bundelen en moderniseren op het gebied van leefomgeving. Denk hierbij aan onderwerpen zoals ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het doel van deze bundeling is om het omgevingsrecht eenvoudiger en toegankelijker te maken.

We hebben hierbij enkele belangrijkste wetswijzigingen voor 2022 aangekaart. Neem gerust contact met ons op als je nog vragen of opmerkingen hierover hebt. Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder.