Knowledge

Aansprakelijk voor vuurwerkongeval collega

Aansprakelijk voor vuurwerkongeval collega

Knowledge

De rechtbank Noord-Holland oordeelde dat een werknemer die illegaal vuurwerk had meegenomen naar een bedrijfsfeest voor 50% aansprakelijk is voor de schade die zijn collega – die het vuurwerk had aangestoken – had geleden, mits zijn verzekering de schade dekt. Ingeval de verzekering de schade niet dekt, is de werknemer voor 35% aansprakelijk.

Het bedrijfsfeest

Een werknemer had illegaal vuurwerk meegenomen naar een bedrijfsfeest waar alcoholische drankjes werden genuttigd. Na verloop van tijd, is het vuurwerk in handen van een collega terechtgekomen. Deze collega besloot vervolgens om het vuurwerk binnen aan te steken. Het vuurwerk explodeerde in zijn hand waardoor hij een groot gedeelte van zijn hand verloor en de werknemer volledig arbeidsongeschikt raakte.

Aansprakelijkheidsstelling

De betreffende collega stelde de werknemer die het vuurwerk had meegenomen aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. Volgens de collega was de werknemer aansprakelijk omdat de werknemer op onrechtmatige wijze een gevaarlijke situatie zou hebben gecreëerd ten gevolge waarvan hij schade heeft geleden. De werknemer was volgens de collega bovendien bekend met de aanwezigheid van alcoholische drankjes en de korte ontstekingstijd van het illegale vuurwerk.

Oordeel rechtbank

De rechtbank verwijst in de uitspraak naar het Kelderluik-arrest van 1965. Uit dit arrest volgt namelijk dat bij beantwoording van de vraag of iemand veiligheidsmaatregel had moeten treffen ter voorkoming van de verwezenlijking van een door hem in het leven geroepen gevaar, dient te worden aan de hand van de volgende criteria:

  1. In hoeverre was niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid waarschijnlijk?
  2. Hoe groot is de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan?
  3. Hoe ernstig kunnen die gevolgen zijn ?
  4. In hoeverre was het nemen van veiligheidsmaatregelen bezwaarlijk?

De rechtbank concludeerde aan de hand van de voornoemde criteria dat de werknemer onrechtmatig heeft gehandeld. De werknemer heeft zeer zwaar en illegaal vuurwerk meegenomen naar een bedrijfsfeest waar alcoholische drankjes werden genuttigd en heeft het vuurwerk daarbij uit het oog verloren. De rechtbank beslist dat er weliswaar een geringe kans is dat het vuurwerk binnen zou worden afgestoken, maar gelet op het alcoholgebruik was deze kans niet geheel uitgesloten. Bovendien oordeelde de rechtbank dat het van belang is dat de werknemer wist of behoorde te weten dat de gevolgen van het ondeskundig afsteken van het zware en illegale vuurwerk tot ernstige gevolgen konden leiden. Het nemen van veiligheidsmaatregelen was niet bezwaarlijk en eenvoudig te nemen. De werknemer had bijvoorbeeld controle over het vuurwerk kunnen houden om te voorkomen dat er ongelukken zouden voorkomen.

Al met al besliste de rechtbank dat de werknemer voor 50% aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit het vuurwerkongeval wanneer zijn verzekering de schade dekt. Ingeval de verzekering de schade niet dekt dan is de werknemer voor 35% aansprakelijk.

Juridisch advies

Heeft u een vraag of speelt er in uw onderneming een vergelijkbare kwestie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.